Een indicatie

Om in aanmerking te komen voor begeleiding van Philadelphia, heb je een indicatie nodig. Misschien heb je er al één. Maar misschien ook niet. Philadelphia kan je geen indicatie geven. Daarvoor kun je terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt voor welke en voor hoeveel zorg je financiering krijgt. Deze zorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat heet de indicatiestelling.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Voor sommige zaken, zoals een parkeerplaats, een rolstoel of een verhuisurgentie, kun je bij je gemeente terecht. Dit soort voorzieningen valt namelijk onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Eventueel vraagt de gemeente dan bij het CIZ om een indicatiestelling.

Extra kosten en eigen bijdrage

Soms moet je zelf een deel van de kosten betalen. Hoeveel je zelf moet bijdragen, hangt van verschillende zaken af. Welke indicatie je hebt bijvoorbeeld, maar ook hoe oud je bent en hoe hoog je inkomen is. Onze zorgconsulenten kunnen je meer vertellen over de eigen bijdrage.

In natura of als pgb

Als je bij ons zorg afneemt, dan kan dat als ‘Zorg in Natura’, of via persoonsgebonden budget (pgb). Kies je voor ‘Zorg in Natura’, dan krijg je hulp van een zorgkantoor dat de zorg regelt. De kosten van de zorg worden rechtstreeks aan de zorgverlener betaald.

Met een pgb krijgt je een geldbedrag waarmee je zelf de zorg of de begeleiding betaalt. Je kiest dan zelf je zorgverlener uit en maakt afspraken over welke zorg er nodig is, wanneer en voor hoeveel uur. Als je kiest voor zorg die betaald wordt met een pgb, moet je wel met meer dingen rekening houden. Je sluit zelf de overeenkomsten met de zorgverlener af, je moet een administratie bijhouden en je legt verantwoording af aan de instantie waarvan je het budget ontvangt.

Meer weten

In de folder Wie Betaalt Wat kun je precies nalezen wat je zelf moet betalen als je (met of zonder verblijf) begeleiding krijgt van Philadelphia.

Zoek naar locaties bij mij in de buurt