Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Jaarverslag 2023

Philadelphia in 2023

In het jaarverslag kijken we naar wat 2023 betekende voor Philadelphia en wat wij betekenden voor de cliënten. Om ook in de toekomst goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan cliënten bereidden we ons voor met een transformatie die in 2024 verder vorm krijgt. Transformatie gaat over het anders organiseren van zorg en ondersteuning. Waarbij de cliënt voorop staat en het de bedoeling is om de werkdruk voor medewerkers te verlagen en hun werkplezier te verhogen.

Elk jaar laten we zien hoe het gaat met de kwaliteit van zorg, waar we trots op zijn en waar we aan willen werken. Voorheen deden we dat in het kwaliteitsrapport. Dit jaar beschrijven we het, zoals landelijk afgesproken, in het Kwaliteitsbeeld 2023, waarbij we ons richten op onze medewerkers. Het Kwaliteitsbeeld is een bijlage bij het jaarverslag, maar ook een opzichzelfstaand document.

Publieksversie 2023

De publieksversie van het jaarverslag is een verkorte versie met links naar relevante interviews in het Kwaliteitsbeeld.

Publieksjaarverslag

Kwaliteitsbeeld 2023