Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Jaarplan en jaarverslag 2020

Philadelphia in 2020

Een jaar in de anderhalvemetersamenleving

In 2020 kregen de cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers van Philadelphia allemaal te maken met de grote en kleine gevolgen van het coronavirus. We leerden allemaal om te leven met méér gezondheidsrisico’s en regels en minder vrijheid en contact. Gelukkig konden we het jaar afsluiten met het vooruitzicht op een vaccin. Tegelijkertijd was 2020 ook een jaar waarin ontwikkelingen versneld werden opgepakt en uitgevoerd en hebben we veel (bij-)geleerd.

We hebben het samen gedaan

Voor de medewerkers was het niet altijd makkelijk. Met een hogere werkdruk en meer onzekerheid stonden zij elke dag klaar voor onze cliënten. Daarnaast heeft het thuiswerken veel van onze medewerkers gevraagd. Zeker in de periode dat de scholen en dagopvang voor hun kinderen waren gesloten. We zagen een sterke onderlinge solidariteit tussen de werkvloer en de ondersteunende diensten. Terugkijkend zijn we er enorm trots op hoe onze medewerkers zich in 2020 hebben ingezet voor alle cliënten en voor elkaar.

Versnelling en groei

2020 was ook het jaar van de digitale versnelling. Door de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, werden er in korte tijd oplossingen bedacht, gemaakt en ingeregeld voor online hulp, samenwerking, leren en dagbesteding. Denk aan Hallo Thuis, Hallo Werkt en Sophi Online.

Nieuwe zorg- en dienstverlening

Bijzonder opvallend was de verdubbeling van het aantal cliënten dat ondersteuning kreeg via DigiContact. Het platform bewees zich daarmee als een belangrijke online aanvulling op onze zorg- en dienstverlening. Het verpleegkundig team van DigiContact biedt medewerkers op locaties 24/7 ondersteuning op afstand. De REPP’s (REgionaal Personeel Planningteams) zorgen er voor dat binnen Philadelphia de juiste medewerkers op het juiste moment op de juiste plek kunnen werken. Dit zijn nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening die ook na 2020 waardevol zijn.

Een nieuwe visie en missie voor Philadelphia

In 2020 kwam ook de nieuwe visie en missie van Philadelphia tot stand. Het beste uit elkaar met liefde, lef en meesterschap. Een visie vanuit het perspectief van de cliënt en met kernwaarden die aansluiten bij wie we nu zijn en waar we naartoe willen.We danken iedereen voor het vele werk wat er is verzet en de waardevolle samenwerking in dit zeer bijzondere jaar.

Raad van bestuur