Prettig ontwikkelen

Bij het orthopedagogisch centrum kijken we naar jouw mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Orthopedagogisch centrum bij Philadelphia

Soms kan een kind met een ernstige meervoudige beperking of met gedragsproblemen niet goed terecht op het speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld omdat de groepen te groot zijn. Dan kan de kleinschalige ondersteuning van het orthopedagogisch centrum bij Philadelphia een oplossing zijn. Philadelphia heeft op dit moment twee van deze locaties:

  • Amsterdam: orthopedagogisch centrum - De Trampoline;
  • Kampen: orthopedagogisch centrum - De Klim-Op.


Wat is een orthopedagogisch centrum?

Een orthopedagogisch centrum is een locatie speciaal voor kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke of ernstige meervoudige beperking. Je wordt bij ons begeleid in kleine groepen en op basis van jouw persoonlijke plan. Dat plan stellen we samen met ouders, belangenbehartigers en deskundigen op. Zo kunnen wij aansluiten bij jouw mogelijkheden en kun jij je verder ontwikkelen.

De begeleiding richt zich op zowel de verstandelijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook is er gedurende de dag veel aandacht voor: communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling. Het orthopedagogisch centrum is ook een fijne plek om de dag door te brengen. We zorgen ervoor dat de dag gevuld is met activiteiten die bij jou passen. Zo kunnen we muziek maken, zwemmen, snoezelen, of naar buiten gaan.
 

Voor wie is het orthopedagogisch centrum bedoeld?

Iedereen met vragen over de ontwikkeling van een kind kan bij het orthopedagogisch centrum terecht. Om dagbesteding te volgen op het orthopedagogisch centrum is altijd een indicatie nodig. De meeste kinderen hebben een ernstige meervoudige beperking of gedragsproblemen.
 

Centrum in Kampen en in Amsterdam

Woon je in de buurt van Kampen of Amsterdam en ben je benieuwd naar het orthopedagogisch centrum? Wij bekijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn. We kunnen je ook vertellen of je over de juiste indicatie beschikt en je kunt een keer langskomen om te kijken of je het leuk vindt.

Vragen

Wat betekent orthopedagogische ondersteuning?

Orthopedagogische ondersteuning is ondersteuning voor mensen met ontwikkelingsproblemen. De orthopedagoog onderzoekt mensen die te maken hebben met leer- of gedragsproblemen. Met als doel om te achterhalen van welke problemen er precies sprake is en wat hier mogelijk de oorzaak van is. Aan de hand van dit onderzoek wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Zodat het kind zoveel mogelijk kans krijgt om zicht te ontwikkelen.


Zoek een locatie