Dam tot Damloop groot succes!

Na drie jaar kon de Dam tot Damloop weer doorgaan en Philadelphia was natuurlijk van de partij! Er waren veel enthousiaste wandelaars en lopers uit het hele land. Met onze eigen tent op het Dam tot Dampark was het een zeer geslaagd en gezellig evenement.

Ondanks het onstuimige weer met stevige buien, heeft iedereen van de deelname genoten. Op zaterdag waren er zelfs collega’s uit Brabant om deel te nemen aan de 20 km wandeltocht. Op zondag deden bewoners Frouke en Iris van locatie Stationserf mee aan de 10 EM run (ruim 16 km).

Daarnaast waren er ook veel bewoners, collega’s en vrijwilligers die zaterdag aan de 10 km wandeltocht meeliepen. Een aantal collega’s overweegt om zich volgend jaar voor de 20 km wandeltocht op te geven. Zo enthousiast zijn ze.

Tijdens de Nightrun kregen alle deelnemers 2 shirts, een paarse van Philadelphia en daarnaast het leuke fluoriderende shirt van Assics.

 

Vaccinatiebrief vrijwilligers: goede adres, verkeerde naam

Bij het versturen van de brief over de corona herhaalprik aan de vrijwilligers is helaas iets fout gegaan. Enkele vrijwilligers lieten weten dat de naam op de brief niet klopt. Dank voor de oplettendheid. Dit blijkt inderdaad zo te zijn, vandaar dit bericht.

De juiste adressen zijn gebruikt, maar met de verkeerde naam. Vrijwilligers kunnen deze brief als niet verzonden beschouwen. Er komt later deze week een versie met de juiste naam op het juiste adres.

Onze welgemeende excuses. We gaan hard aan de slag om het op te lossen, zodat iedereen die dat wil snel een herhaalprik kan halen die tegen meer varianten beschermt. Meer informatie over de herhaalprikronde lees je hier.

 

Informeer cliënten over de energietoeslag van 1300 euro

De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Voor zelfstandig wonende mensen met een laag inkomen is er daarom in 2022 extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag. 

Deze toeslag was eerst 800 euro, maar is in juli verhoogd naar 1300 euro. Heeft een cliënt de toeslag van 800 euro al ontvangen? Dan krijgt hij/zij voor het einde van dit jaar automatisch 500 euro extra uitbetaald. Hij/zij krijgt hierover van de gemeente een brief met meer informatie. 

Is de toeslag nog niet aangevraagd? Dan loont het de moeite om te kijken of zelfstandig wonende cliënten hiervoor in aanmerking komen. Kijk daarom hoe je hen kan helpen om deze toeslag aan te vragen of informeer hen (of hun verwanten) over deze mogelijkheid.  

Voor wie is het?
Mensen met een zelfstandige woonruimte en een inkomen beneden een bepaalde grens hebben recht op een eenmalige energietoeslag. 

Deze eenmalige energietoeslag van ongeveer 1300 euro kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. Je kunt de energietoeslag aanvragen als je minder verdient dan 1310,05 euro (alleenstaande) of 1871,50 euro (samenwonend) per maand. 

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor je uitkering of andere toeslagen. De gemeente bepaalt wanneer de toeslag wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen gebeuren.

Let op: Wie een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, krijgt de toeslag automatisch. 

Hoe vraag je het aan?
Het aanvragen kan via de website van de gemeente waar de cliënt woont. Het beste kun je daarvoor in de zoekfunctie op de gemeentelijke website ‘energietoeslag’ invullen. Dan kom je in de meeste gevallen vanzelf op de pagina met alle informatie en het aanvraagformulier. Het is nog niet bij alle gemeenten mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. Zie je nog niets op de gemeentelijke website staan, bel dan met de gemeente voor meer informatie. 

Een mooi extraatje
Deze energietoeslag is een mooie tegemoetkoming in de hoge energielasten. Daarom zou iedereen die ervoor in aanmerking komt, hem moeten aanvragen. In de praktijk is het alleen voor veel cliënten best ingewikkeld. Daarom deze oproep, om hen daarbij te helpen, of via verwanten hulp in te schakelen. 

 

Zelf een document toevoegen aan je personeelsdossier

Sinds half juni heb je toegang tot je eigen personeelsdossier in Youforce. Je kunt hierin zien welke gegevens over jou worden bewaard.
Denk aan de arbeidsovereenkomst, diploma’s of afspraken die je met jouw leidinggevende hebt gemaakt.

Tot op heden voegde jouw leidinggevende deze documenten toe aan jouw dossier. Maar vanaf nu kun je zelf ook documenten toevoegen waarvan jij en jouw leidinggevende beiden op de hoogte zijn.

In dit overzicht zie je welke documenten jij kunt toevoegen. Spreek wel altijd af wie een bepaald document toevoegt, dit om te voorkomen dat een document niet of dubbel wordt opgeslagen. Als jij een document toevoegt, ontvangen zowel jij als je leidinggevende een mail waarin staat dat het systeem het document heeft verwerkt.
De tegel ‘Document opslaan in je personeelsdossier’ vind je in Youforce - Self Service onder het tabblad ‘Uploaden in personeelsdossier’.

Vragen?
Voor vragen of meer infomatie kun je terecht bij de servicedesk HR. Zij zijn bereikbaar via 033 - 760 21 20 of servicedesk.hr@philadelphia.nl

 

Evaluatie en nieuwe website Robot Phi

Wist je dat Philadelphia onlangs een nieuwe evaluatie over Sociale Robotica heeft gepubliceerd? Deze is gemakkelijk te downloaden via robotphi.nl

Vernieuwde website
Met het publiceren van deze evaluatie werd ook de vernieuwde versie van de website robotphi.nl gelanceerd. Op de vernieuwde website van Robot Phi vind je een schat aan cliënt-, verwanten- en medewerkersverhalen. Zoals video’s en cliëntcasussen. Ook geeft de nieuwe website een uitgebreide inkijk in de ontdekkingsreis van het robotteam van Philadelphia. 

De cijfers
Sinds de start in 2017 zijn Phi en het robotteam al op vele locaties van Philadelphia geweest om cliënten, medewerkers en geïnteresseerden kennis te laten maken met een sociale robot als Phi. Inmiddels is robot Phi op maar liefst 125 Philadelphia locaties op bezoek geweest en 59 keer uit logeren geweest bij cliënten van Philadelphia om hen te ondersteunen in de dagelijkse zorg.

Al deze praktijkonderzoeken hebben we nauwkeurig gemonitord. Hier betrekken we de cliënten zelf, de begeleiding maar ook verwanten bij. Zo zijn er ruim 100 medewerkers geïnterviewd voorafgaand, tijdens en na de praktijkonderzoeken. En staat de teller van afgenomen interviews bijna op 500 stuks. 

Gesprekken met de robot
Voor ieder praktijkonderzoek bij onze cliënten wordt een persoonlijk interactieprogramma samengesteld. Dit programma bestaat uit gesprekspakketten die voortkomen uit de ondersteuningsvragen en ontwikkelingsdoelen van de cliënten. De afgelopen jaren heeft het robotteam met ieder praktijkonderzoek het aanbod van gesprekspakketten uit kunnen breiden. De database bestaat inmiddels uit bijna 2.000 unieke gesprekken. 

Ben je benieuwd hoe robot Phi zich verder zal ontwikkelen? Houd dan robotphi.nl
en Mijn Philadelphia in de gaten voor updates en volg het robotteam op hun socialmediakanalen Facebook en Instagram.

 

Saskia Baas: ‘We nemen de bestaande orde niet altijd voor lief’

Ze staat nu ruim een jaar aan het hoofd van Philadelphia. Een mooi moment om de balans op te maken. Hoe kijkt Saskia Baas naar de organisatie en de uitdagingen die voor ons liggen? ‘We willen het werk van de medewerkers leuk, leuker en meer behapbaar maken en tegelijkertijd recht doen aan waar we oprecht in geloven: zeggenschap en eigen regie voor de cliënt.’

Als dochter van een expat heeft ze over de hele wereld gewoond. Gewend aan vele plekken, nieuwe scholen en steeds weer nieuwe mensen, heeft ze geen vooropgezet carrièreplan. ‘Ik kijk naar wat er voorligt en stap dan ergens met volle overtuiging in’. Dat deed ze als klein meisje al. Met wisselend succes, overigens. Toen ze bedacht dat ze kapper wilde worden, namen zij en haar vriendinnetje meteen de schaar ter hand. ‘Dat was niet zo’n succes’, herinnert ze zich. Later wilde ze piloot worden en bouwde ze met haar broer iets waarmee ze uit de boom kon vliegen. ‘Ik ben avontuurlijk en gepassioneerd.’ Vandaar dat Saskia Baas zich als een vis in het water voelt bij Philadelphia.

Meer dan een zorgorganisatie
Ze is nu ruim een jaar voorzitter van de raad van bestuur van Philadelphia. Van die stap heeft ze nog geen seconde spijt gehad, vertelt ze. ‘Ik vind het prachtig! Philadelphia is een mooie, warme, stoere en vooruitstrevende organisatie. We durven standpunten in te nemen. We durven dingen te doen, te innoveren, dingen anders te doen. Met respect voor wat er is.’

Na 20 jaar in het bankwezen te hebben gewerkt, koos ze voor de zorg. Ziekenhuizen en later de GGD. Wat valt dan op na 12 maanden gehandicaptenzorg? ‘Dat het gaat om een bijzondere groep cliënten die, zoveel als dat kan, een gewoon, eigen leven moeten kunnen leiden. Dat doorleven we met elkaar. Alles wat we doen draagt bij aan dat doel. De vraag die dan opkomt is: zijn we wel een zorgorganisatie? Of zijn we een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt bij het leven, wonen en werken in de maatschappij? Dat is veel meer dan zorgen voor: leven, wonen, werken, meedoen. Wij bieden de stut- en steunstructuur om dat doel te bereiken. Samen ontdekken we wat nodig is en dat is zo veel meer dan zorg en wonen.

In het ziekenhuis komt iemand die iets mankeert. Daar zoek je een oplossing voor en dan vertrekt diegene weer. Op het leven voor en na de opname hebben we vaak helemaal geen zicht. Bij de GGD gaat het juist om de publieke gezondheid. Dat heeft een brede en lange doorlooptijd, dat gaat over groepen en generaties. En je bent ook meer bezig met collectieve preventie. Hier bij Philadelphia gaat het en om een lange looptijd en om het individu; je bent een lange tijd betrokken bij het leven van een cliënt. En je bent er dus niet alleen voor de zorg, maar je ondersteunt voor zo ver nodig bij alle facetten van het leven.’

Wat was er anders dan je had verwacht?
‘Ik hou van ontdekkend leren. En ga dus niet te veel van verwachtingen uit. Ik heb mezelf de tijd gegund om me onder te dompelen in de organisatie. Ik wil alle locaties bezoeken. Dat houdt een plek  in mijn agenda. Eens in de week wil ik ergens zijn. En er dan ook echt zijn. Even zitten, een hapje mee-eten, soms help ik met koken of vouw ik de was. Dat is heel leuk en ook heel waardevol. Ik zie dan hoe wat er op papier staat zich verhoudt tot de werkelijkheid. Ik heb nu zo’n 100 locaties bezocht en overal is het anders. Het is  fantastisch zoals iedereen zich inzet, met volle overtuiging en oog voor de cliënt. Ik ben echt trots als ik zie wat cliënten en medewerkers ondernemen, bijvoorbeeld samen met de buurt. En ik zie al die talenten. Supertrots liep ik op de KunstRAI, waar we een eigen stand hadden. En alles wat we in onze grandcafés en onze werkplaatsen doen. Dat is toch gaaf!’

Zeggenschap
Een gewoon leven, een eigen leven, Baas ziet het op veel plekken in onze organisatie terug. De nadruk op de zeggenschap van de cliënt, of die nu in een grand café werkt of intensieve zorg nodig heeft op een locatie voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Wat ze ook ziet en hoort is dat onze visie op zeggenschap spanningen kan opleveren met verwanten. ‘Een goed gesprek, bij ons heet dat een moedig gesprek, is altijd het begin van een oplossing’, vindt ze. ‘Een verwant heeft soms de verwachting dat de zorg bij ons net als thuis is. Dat is niet altijd zo. Dan gaat het om in vertrouwen loslaten. Accepteren dat anders niet per se slechter is.’

Ze wijst op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. ‘Die verklaring is er niet voor niets’, zegt ze. ‘Maar ik snap ook hoe moeilijk het is om je kind los te laten. Ik heb respect voor de gevoelens van verwanten. Tegelijkertijd moeten we ervoor blijven staan dat cliënten recht hebben op een eigen, gewoon leven. Soms is er een moedig, stevig gesprek voor nodig om tot elkaar te komen. Vaak kom je er samen wel uit, maar soms lukt het niet. Dan moet je durven zeggen wat de gevolgen zijn, maar we gaan heel ver om het op te lossen.’

Als je kijkt naar onze waarden, liefde, lef en meesterschap, hoe zie je die terug in hoe wij werken?
‘Liefde gaat over de ultieme betrokkenheid bij het doel. We ondersteunen cliënten bij het leiden van een eigen en gewoon leven. Dat doen we met liefde zonder betuttelend te zijn. Lef betekent voor mij dat we het even iets anders doen. We nemen de bestaande orde niet altijd voor lief. We zoeken naar verbeteringen, innovaties en duiken in het diepe. Zelforganisatie en regelarm werken doen we op onze eigen manier. Lef is ook om iets te starten zonder precies te weten wat de uitkomst is. Meesterschap, tot slot, gaat over de manier waarop we ons werk doen. Wat is onze rol in een steeds complexer wordende samenleving? Blijf bezig met je vak, ontwikkel je verder en inspireer elkaar. Vakmanschap en meesterschap gaan hand in hand. Het gaat om meesterlijk worden in je vak. Investeer daarin. Dat doen wij als organisatie en dat verwachten we ook van de medewerkers.’

We hebben te maken met een flinke krapte op de arbeidsmarkt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kunnen we goede zorg blijven waarborgen?
‘Dat is onze grootste uitdaging. We zullen het werk moeten doen met pakweg 80 procent van de mensen. Niet omdat we willen bezuinigen, maar omdat die mensen er gewoonweg niet zijn. We willen het werk van de medewerkers leuk, leuker en meer behapbaar maken en tegelijkertijd recht doen aan waar we oprecht in geloven: zeggenschap en eigen regie voor de cliënt.

We zijn daar al een tijdje op aan het voorsorteren door op een andere manier te werken. Met sociale en digitale innovaties als community building en informele zorg, DigiContact en robot Phi. We willen het zorg- en dienstverleningsproces met behulp van innovaties op een andere manier organiseren. Voor de begeleider moet daardoor tijd vrijkomen om dat te doen waarbij fysieke nabijheid nodig is. We hebben al heel veel klaar staan om zo te gaan werken, maar we moeten een drempel over. Dat is heel spannend. We gaan vanaf de basis beginnen. Leren en ontwikkelen. De bouwstenen en de ambitie hebben we. Het is niet voor niets dat het Zilveren Kruis een strategisch samenwerking met ons aangaat. Zij zien ons als een innovatieve partner. Samen kijken we hoe we de innovaties kunnen inzetten en verzamelen we inzichten, ook op basis van wetenschappelijk onderzoek.’

Zinvol bezig zijn
Als voorbeeld van een andere manier van werken wijst ze op de ontwikkelingen bij het cluster Werk & Begeleiding. Daar slagen ze er heel goed in om de talenten bij deelnemers te ontdekken en verder te kijken dan ‘dagbesteding’ in de zin van bezighouden. Baas: ‘Het gaat om werk, zinvol bezig zijn. Waar wordt iemand blij van? Hoe leuk is zo’n 3D Lab of een plek waar je hout kunt bewerken, of wanneer je als woonhulp aan de slag kunt. Dat vind ik heel mooi om uit te dragen. En het is ook professioneel. Al die grand cafés, we doen het goed of we doen het niet. Neem ons eigen koffiemerk, Phlavour. Dat is zo gaaf. Cliënten waren betrokken bij de selectie van de bonen, de verpakking en ze helpen bij de logistiek. Dat is een mooi compleet verhaal.’

 

<< Terug naar het archief >>