De hoofdboodschap van de nieuwe visie is ‘Ondersteunen als het nodig is en durven loslaten als het kan. Met liefde, lef en meesterschap in balans en een eigen leven voor cliënten als ambitie.’ Een eigen leven dus, met zoveel mogelijk eigen keuzes. Dat levert soms dilemma’s op, bijvoorbeeld als er een nadeel of een risico zit aan een keuze. Wie beslist er dan? Wanneer ondersteunen en wanneer loslaten? En hoe doe je dat?

Bepalend voor deze vragen is de wilsbekwaamheid van de cliënt voor het onderwerp waar het over gaat. Het uitgangspunt is dat ieder mens recht heeft op zeggenschap: iedereen beslist zelf over de zaken in zijn of haar leven. Behalve als hij of zij de keuze en de gevolgen ervan niet goed begrijpt. Iemand is dan niet wilsbekwaam, niet beslisvaardig op dat onderwerp. Wel of niet wilsbekwaam ter zake? Dat bepaalt hoe wij de cliënt ondersteunen.

Vernieuwd protocol Wilsbekwaamheid
In het vernieuwde protocol staat beschreven wat wilsbekwaamheid is en wat ‘ter zake’ betekent, wie er bepaalt of iemand wilsbekwaam is en hoe je dat bepaalt. Ook op de themapagina ‘Wilsbekwaamheid’ vind je veel informatie, waaronder een filmpje van Steffie voor cliënten (trouwens ook heel fijn voor begeleiders).

Handreiking toetsing wilsbekwaamheid voor gedragsdeskundigen
Meestal maak je als begeleider in de dagelijkse ondersteuning vaak de inschatting van de wilsbekwaamheid. Dat gebeurt niet altijd heel bewust. Als het gaat om een beslissing met ingrijpende of onomkeerbare gevolgen, bijvoorbeeld een grote medische ingreep, toetst een gedragsdeskundige indien nodig de wilsbekwaamheid. Er is voor zo’n expliciete toetsing een handreiking, die als bijlage bij het vernieuwde protocol staat.

Meer informatie:

Vragen?
Servicedesk Zorg & Kwaliteit
Servicedesk.zorg.kwaliteit@philadelphia.nl  
033 760 27 27

<< vorige | volgende >>

Archief