'Ik ben er trots op dat ik 11 jaar bij en voor Philadelphia Zorg heb mogen werken. Een Philadelphia dat stevig in zijn schoenen staat, klaar is voor de toekomst, open staat voor innovatie, geniet van de kracht van muziek. Het meerjarenplan tot en met 2025 en de nieuwe visie zijn klaar en zijn de basis voor de koers voor de komende jaren. Voor mij is dit een logisch moment om het stokje over te dragen, ik vertrek met een gerust hart​​​​', aldus Greet Prins. Haar derde termijn loopt af en daarom legt ze in januari 2021 haar functie als voorzitter Raad van Bestuur neer.

Onder leiding van Prins is Philadelphia de afgelopen 11 jaar uitgegroeid tot een toonaangevende zorgorganisatie in de gehandicaptensector en daarbuiten. Haar kompas is de stem van de cliënt, die is leidend. Hiertoe is een stevig fundament gelegd met De Bedoeling, regelarme zorg en zelforganisatie. Daarnaast staat Philadelphia bekend als innovatieve en vooruitstrevende organisatie waar kwalitatief goede zorg en ondersteuning wordt geboden. Een organisatie met een laag verzuim en gewaardeerd als beste werkgever.

‘Onuitwisbare bijdrage’

De Raad van Toezicht is daar enorm trots op. In haar brief schrijft de Raad: 'Greet Prins laat een gezond en toekomstbestendig Philadelphia achter waar cliënten graag wonen en werken, verwanten zich welkom voelen en waar medewerkers met veel plezier werken. Wij danken Greet Prins voor haar onuitwisbare, zeer grote bijdrage aan Philadelphia.'

 
Greet Prins (1954) is CDA-senator in de Eerste Kamer, vice-voorzitter bestuur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en lid Raad van Advies CAK. Daarnaast bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. Zo is ze lid van de raad van commissarissen van Total Care (CSU en TZorg. Ook is ze vicevoorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV. Tot juni 2019 was zij lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.