Hoe hebben organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg zich door de coronacrisis heengeslagen en wat heeft corona bij hen teweeggebracht. Vilans-onderzoekers Marloes Keulemans en Jeanny Engels haalden tijdens de eerste golf ervaringen op over de langdurige zorg in coronatijd. Ook zorgverleners en bestuurders van Philadelphia leverden een bijdrage aan dit 'reisverhaal'.

In het reisverhaal staat bijvoorbeeld te lezen hoe in de gehandicaptensector de grenzen in taken verdwenen toen bewoners opeens 24 uur per dag in hun woonvoorziening doorbrachten omdat de dagbesteding was gesloten. 'Er ontstond een tweedeling tussen direct betrokkenen: cliënten, familie en medewerkers, die corona als ‘last’ ervaarden en diegenen die op zoek gingen naar het ‘nieuwe normaal’. De een zag het als bedreiging, de ander als kans.'

'Door corona zijn we creatiever geworden. Niet bij de pakken gaan neerzitten, maar kijken: ‘wat werkt wel’ en niet meer: "wat werkt niet".'

Andere organisaties die tips, lessen en kansen deelden waren Aafje, Estinea, Koraal, Ophovenerhof, Pameijer, Tangenborgh, TriviumMeulenbeltZorg en ZorgAccent. Een nuttige inspiratiebron voor zorgorganisaties in voorbereiding op de komende fase van de coronacrisis.