​​​​​​​Klappen, joelen en een staande ovatie van het meer dan 1000-koppige publiek na het optreden van zaterdag 30 maart! Voor de tweede keer traden ze op tijdens het Nederlands Kampioenschap van Colour Guard Nederland. Vorig jaar nog als Phila Slag & Vlag, dit jaar als Advendo Slag & Vlag. Afgelopen zomer werd deze groep fantastisch opgenomen in de Advendo Korpsen in Sneek. En meer verenigingen zijn gestart of hebben plannen om te starten met een Slag & Vlag-groep.

​​​​​​​

Slag & Vlag is een concept voor mensen met een verstandelijke beperking waar actief muziek maken en bewegen op muziek met behulp van vlaggen centraal staat. De eerste groep startte vorig jaar door een gezamenlijk initiatief van Philadelphia en de overkoepelende organisatie van de muziekverenigingen, Colour Guard Nederland (CGN). Naast deelnemers van Philadelphia Zorg doen ook cliënten van Talant en JP van den Bent mee.

‘Zo groei je als mens’
Esther Primowees, directeur Expertise en Onderzoek bij Philadelphia, is trots op de deelnemers van Advendo Slag & Vlag. “Het was zaterdag een prachtig optreden en wat hebben ze sinds het optreden van vorig jaar veel geleerd! Ze hebben zulke grote stappen gezet. Je ziet dat samen oefenen en toewerken naar een optreden kan leiden tot zelfwaardering en waardering van anderen. Daarvan groei je als mens en ga je steviger in je schoenen staan. Het enorme applaus van zo’n groot publiek zullen ze zeker niet snel vergeten.”

Nieuwe groepen
Begin dit jaar is in Middelburg een tweede groep gestart onder de naam Juliana Slag & Vlag. Inmiddels zijn we op verschillende plaatsen in gesprek of al bezig met concrete voorbereidingen: Arnhem, Ede, Renkum, Stiens, Kampen/IJsselmuiden, Emmeloord, Roden/Marum/Zevenhuizen en Eindhoven.

Vanuit Philadelphia en CGN ondersteunen we verenigingen die daar behoefte aan hebben. Van ideevorming en voorbereiding tot het punt van realisatie. Daarna kunnen we voorzien in aanvullende kennis door middel van workshops, zoals bijvoorbeeld “Hoe om te gaan met autisme”.

Met elkaar
De ambitie van Philadelphia en CGN is helder: De integratie van mensen met een speciaal talent binnen de Nederlandse muziek- en dansverenigingen. Een samenleving ben je met elkaar en ieder van ons heeft haar/zijn eigen mogelijkheden en beperking. Het wil niet zeggen dat je in hetzelfde team of in hetzelfde orkest hoeft te spelen, maar je kunt wel met elkaar ‘vereniging’ zijn.

Muziek in de zorg
Bij Philadelphia geloven wij in de kracht van muziek. Met ons programma PhiLaLa brengen we de mensen die wij ondersteunen op allerlei manieren in contact met muziek. De reden dat wij muziek structureel inzetten bij de zorg en begeleiding gaat verder dan het ‘fijne gevoel’ dat muziek vaak aan mensen geeft. Muziek is een goed hulpmiddel waardoor bijvoorbeeld introverte cliënten beter contact leren maken met anderen. Of om iemands zelfvertrouwen te laten groeien. Muziek verbindt.

Meer weten?
Nieuwsgierig of geïnteresseerd om ook een Slag of Vlag-groep te starten? Neem contact op met de projectleider via philala@philadelphia.nl

Zo ging Phila Slag & Vlag vorig jaar naar het Nederlands Kampioenschap

​​​​​​​