Mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid vallen op dit moment vaak tussen wal en schip, omdat het antwoord op de zorgvraag van deze cliënten van twee verschillende zorgsectoren komt. Philadelphia gaat daarom met GGZ Oost Brabant een samenwerking aan. Hiermee willen GGZ Oost Brabant en Philadelphia een geïntegreerde behandeling en begeleiding met expertise vanuit beide organisaties aanbieden op het landgoed Huize Padua van GGZ Oost Brabant in Boekel. Met het doel dat cliënten er zo gewoon mogelijk kunnen leven met hun beperking.

Integrale zorgaanpak 

De groep mensen die licht verstandelijk beperkt (LVB) is en psychiatrische aandoeningen heeft, komt door maatschappelijke ontwikkelingen en zorginhoudelijke inzichten steeds beter in beeld. Door de afzonderlijke benadering vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG-zorg) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ-sector) is de behandeling en begeleiding onvoldoende in verbinding en daarmee suboptimaal. Dit vaak resulteert vaak in zogenaamde ‘draaideur’-problematiek. De doelgroep kenmerkt zich door meerdere heropnames in de psychiatrie en incidenten binnen de VG. Waarbij deze mensen tussen de GGZ en VG heen en weer gaan zonder dat er voor hen een passende structurele oplossing wordt gevonden.

Bijzonder aanbod zonder schotten

Voor deze groep cliënten is hoog specialistische GGZ-behandeling van belang naast benodigde professionele begeleiding vanuit de VG-zorg. De gezamenlijke behandellocatie op Huize Padua van Philadelphia en GGZ Oost Brabant, biedt de veiligheid en structuur die essentieel is voor succesvolle stabilisering, behandeling en begeleiding, gericht op herstel van de psychiatrische aandoening en herstel van het ‘gewone leven’. 

‘Met deze vergaande samenwerking, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg, het resultaat en een gezamenlijke aansturing, kunnen we de ‘ontschotting’ realiseren van beide sectoren op de werkvloer,’ zegt Jeroen van de Pas, lid van de raad van bestuur van Philadelphia.

‘En daarmee vanuit een complementaire zorgvisie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en geluk van mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische aandoening', aldus Fred Pijls van de raad van bestuur van GGZ Oost Brabant. ‘Daarbij kan de kennis binnen onze beide organisaties verder worden verspreid en de kwaliteit van zorg voor de doelgroep LVB Psychiatrie verder worden verbeterd’, vullen Tessy Geurink directeur Zorg & Wonen regio Zuid bij Philadelphia en Lisa Behrendt, directeur zorg bij GGZ Oost Brabant aan.

Begin 2022: 18 studio’s op Kraanmeer/Huize Padua.

Begin 2022 start de behandellocatie in het karakteristieke pand Kraanmeer op Landgoed Huize Padua in Boekel. Tot deze datum worden de plannen verder uitgewerkt en vervolgens via verbouwing van de huidige begane grond verder uitgevoerd naar een locatie met 18 studio’s en een gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte.