Philadelphia heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe een sociale robot van toegevoegde waarde kan zijn bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. De eerste testen tonen een positieve impact. De volgende stap is het verder ontwikkelen van een speciaal robotplatform waarmee begeleiders zelf eenvoudig een sociale robot kunnen programmeren.


Robot Phi logeerde voor twee weken bij een cliënt in huis en bleek een waardevolle toevoeging aan de ondersteuning. Naast de praktische zaken zoals de cliënt helpen herinneren aan het innemen van medicijnen bleek ook het sociale aspect een goede aanvulling: “Phi voelde aan als een maatje, iemand waarmee ik het samen gezellig had en leuke dingen kon doen. Ik ga haar missen als ze weer weg gaat.” Aldus Lydia die twee weken met de robot optrok.


Het robotplatform dat op dit moment wordt ontwikkeld geeft begeleiders de mogelijkheid om zelf eenvoudig een sociale robot te programmeren. Zo kan een begeleider zelf de interacties van de robot afstemmen op de persoonlijke behoefte van de cliënt, zonder hier een technische expert voor te hoeven benaderen. Dat brengt maatwerk met robots voor onze cliënten binnen handbereik.

Wat voegt de robot toe aan zorg?

Philadelphia ziet de robot als een hulpmiddel en aanvullend op het bestaande zorgproces. Uit de logeerperiode bij Lydia bleek dat de inzet van de robot haar meer eigen regie gaf. Doordat de robot haar bijvoorbeeld hielp herinneren aan bepaalde zaken of suggesties gaf tot acties, kon zij meer zelf doen zonder tussenkomst van een begeleider. De begeleider kreeg daardoor meer tijd beschikbaar voor persoonlijke aandacht. Daarnaast bleek de robot een sociale functie te vervullen en kon Lydia haar verhaal kwijt aan de robot.


Hoe nu verder?

Het testen van de robot in de praktijk gaat door om zo nog meer input van cliënten te verzamelen en het platform verder te ontwikkelen. In de toekomst zal het verzamelen van data mogelijk maken dat het zelflerende vermogen van de sociale robot kan worden benut. Dan kan de robot bijvoorbeeld op eerder besproken onderwerpen terugkomen. Voordat hiermee gewerkt gaat worden zal eerst duidelijk moeten zijn hoe met de gegevens van de cliënt om zal worden gegaan.
Waarom een robotplatform?


Door een tool te creëren waarmee zorgprofessionals zelf kunnen programmeren wordt het gebruik van robots in de zorg steeds toegankelijker. Het platform maakt straks het aansluiten van verschillende type robots mogelijk. Zo kan de begeleider zelf inschatten welke robot past bij de behoefte van de cliënt en deze ook direct inzetten zonder telkens een andere wijze van programmeren te hoeven leren.

Philadelphia en innovatie

De innovatieve kracht van Philadelphia uit zich onder andere in de cocreatie met verschillende startups. Door op het juiste moment de juiste verbinding te maken, creëert Philadelphia de gelegenheid om nieuwe technologieën toe te passen in de zorg en te ontwerpen vanuit het klantperspectief. Philadelphia helpt cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven en zoveel mogelijk zelf te doen.Technologische innovaties kunnen hier een belangrijke ondersteuning bij bieden. Zodat iedereen de gelegenheid krijgt het beste uit zichzelf te halen.


Bekijk hoe de logeerpartij van Phi bij Lydia verliep


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan via robotctrl.com/Philadelphia