Vanaf 27 januari 2020 neemt Philadelphia de zorg, behandeling en begeleiding van Kinderbegeleidingscentrum De Ster over. We zijn blij dat we de ondersteuning aan de kinderen en ouders voort kunnen zetten. Op 18 december 2019 is het kinderbegeleidingscentrum failliet verklaard. De Ster begeleidt vooral kinderen in met name Amsterdam en Purmerend.

Tot 27 januari 2020 stonden de gemeenten en het zorgkantoor garant voor de voortzetting van de zorg.

Bekend terrein
In Amsterdam en omgeving is Philadelphia al zeer actief. Ook op het gebied van behandeling en begeleiding aan kind, jeugd en gezin. Veel van de activiteiten en zorg voor de kinderen komen overeen met die van De Ster.

Kinderen van 2 tot en met 17 jaar
De Ster biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan kinderen met een achterstand of een beperking in de leeftijd van twee tot en met zeventien jaar. De Ster heeft dag-behandelgroepen, naschoolse en ambulante begeleiding in en om Amsterdam.