Cliënten het beste uit zichzelf laten halen. Dat is waar we voor staan. Maar hoe goed slagen we daarin? Ook in 2019 hebben we dit aan cliënten, verwanten, begeleiders en externe professionals gevraagd. Om in beeld te krijgen wat we goed doen en wat er beter kan. Zodat we weten welke acties we in gang kunnen zetten om de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning te verbeteren.

In 2019 blijkt opnieuw dat cliënten, verwanten en begeleiders tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die wij bieden. Philadelphia helpt top of goed om het beste uit cliënten te halen, vindt 94% van de cliënten en 95% van de verwanten. Daar zijn we erg blij mee! Tegelijkertijd kijken we ook naar de signalen die aangeven dat het nog beter kan.

Wat zeggen cliënten?

Cliënten vinden dat er ruim aandacht moet worden besteed aan zeggenschap. Om zelf te kunnen kiezen, ondersteund te worden om zelf beslissingen te kunnen nemen. Cliënten geven ook aan het thema ‘Lijf’ heel belangrijk te vinden. Lijf gaat over gezondheid, uiterlijk, eten en drinken en bewegen. Cliënten willen zaken verbeteren: meer bewegen, beter tandenpoetsen, stoppen met roken en afvallen. Afvallen wordt het meest genoemd. Ondanks dat Philadelphia investeert in gezond leven, willen veel cliënten en verwanten iets veranderen binnen dit thema. Daarom onderzoeken we of onze acties wel effectief zijn. Wat beter zou kunnen werken.

Wat zeggen medewerkers?

Medewerkers ervaren de aandacht voor zelforganisatie, innovatie, zeggenschap en vitaliteit als top. Ontwikkelpunten zien zij op het gebied van reflectie, communicatie en het huis op orde houden. Trainingen aangeboden door het Leerhuis van Philadelphia worden volop benut. In 2019 heeft Philadelphia opnieuw het keurmerk ‘Beste werkgever’ ontvangen.

Wat zeggen anderen?

  • De Familieraad van Philadelphia geeft als tip meer aandacht te besteden aan obesitas en, bij zeggenschap, aan een cultuur waarbij meerderjarige cliënten benaderd worden als volwassene en niet als kind. Positief vindt de Familieraad dat (mensgerichte) technologie wordt doorontwikkeld.
  • De Ondernemingsraad vindt dat Philadelphia goed op koers is wat betreft werkgeverschap, zelforganisatie, het moedige gesprek, regelarm werken, vakmanschap en zeggenschap. Als tip geeft de Ondernemingsraad aan het hoe en waarom van de verschillende kwaliteitsinstrumenten meer bekendheid te geven binnen de organisatie.
  • De Raad van Toezicht geeft aan: Goed dat Philadelphia de kracht van big data meer en meer inzet, ook op het terrein van kwaliteit. Daarnaast is het positief dat de resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’ laten zien dat er meer openheid en dialoog is in de relatie tussen cliënt-verwant-professional.
  • De externe visitatiecommissie concludeert dat Philadelphia op veel gebieden in beweging is en bruist van initiatieven. Deze dynamiek zou nog meer in het Kwaliteitsrapport terug mogen komen.

Tot slot

De raad van bestuur benadrukt dat goede zorg en ondersteuning niet kan zonder betrokken, bevlogen en vakbekwame mensen. Professionals die de input van cliënten, verwanten, reflectie en cijfers vertalen naar de praktijk van alledag. De Raad van Bestuur is dan ook trots op alle medewerkers en op de kwaliteitsresultaten die zij met elkaar realiseren.

Meer lezen?