Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening van Philadelphia staan online. We hebben 2017 positief afgesloten met een resultaat van 7,4 miljoen. Daarmee voldoen we aan onze eigen financiële afspraken en aan die van externe partijen zoals het Waarborgfonds voor de Zorgsector en de bank.

Het beste uit jezelf
In 2017 werkte Philadelphia dag en nacht om cliënten te helpen het beste uit zichzelf te halen. Steeds opnieuw met aandacht en plezier! Dat deden we met ouders, vrijwilligers en met bevlogen zorgprofessionals. Als je locaties bezoekt, voel je direct hoe die samenwerking zorgt voor een warme omgeving waarin zorg en aandacht centraal staan. Die beleving willen we nog lang mee blijven geven aan onze cliënten. Daarom onderzoekt Philadelphia actief nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken.

Met aandacht en plezier. Ook morgen.
We willen dat cliënten bij Philadelphia nu en in de toekomst professionele en warme zorg en begeleiding krijgen. Daarnaast willen we bekend blijven staan om de aandacht die we geven én het plezier waarmee we dat doen. Aandacht voor elkaar en van mens tot mens. Voor de dingen die voor cliënten belangrijk zijn. Plezier in de alledaagse dingen maakt gewone momenten immers bijzonder. Dat geeft inspiratie en energie. Aan cliënten én aan onszelf. Daar gaan we voor.

We blijven met elkaar in gesprek
We geven begeleiding om mensen zo veel mogelijk zeggenschap en regie over hun eigen leven te geven. Daarom luisteren we naar de wensen en behoeften van cliënten. En blijven cliënten, familie en medewerkers op alle niveaus in onze organisatie meepraten, -denken en -beslissen. Ook over de sociale robot, die Lydia in 2017 uitprobeerde. De toekomst van de gehandicaptenzorg is immers iets dat we samen vormgeven.

We ondersteunen zelforganisatie
Met De Bedoeling zet Philadelphia in op een bewuste manier van anders, regelarm werken. In 2017 hebben we met dit programma vervolgstappen gezet richting zelforganisatie. Tachtig teams hebben het festival ‘De bedoeling, het werkt!’ bezocht. Het leerhuis van Philadelphia helpt medewerkers met een bijzonder aanbod om aan hun vakmanschap te blijven werken en krijgt daarvoor de Academy award. Om de beweging naar zelforganisatie te  ondersteunen, richten we onze serviceorganisatie verder in naar klantbelang, medewerkersbelang en organisatiebelang.

Aandacht voor samenleving en omgeving
Zo veel mogelijk onderdeel zijn van de samenleving, zichtbaar zijn, participeren, kansen zien, pakken en groeien. Daar draait begeleiding om en de manier waarop we als organisatie werken. We hebben onze sociale voetafdruk vergroot en wisten door duurzame inkoop en energiebesparing onze CO2 uitstoot te reduceren.

Kwaliteit in menselijke ondersteuning
2017 is ook een jaar waarin 94% van de cliënten van Philadelphia aangeven dat Philadelphia hen goed of top! helpt om het beste uit zichzelf te halen. Van de verwanten vindt 93% dat Philadelphia het goed of top! doet. Het is ook het jaar waarin cliënten elkaar interviewen over de kwaliteit van de ondersteuning en waarin het programma Goed Vertegenwoordigd gestart wordt, dat ervoor zorgt dat cliënten goede wettelijke vertegenwoordiging krijgen.