Een van de onderdelen van Werk & Begeleiding is het coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting een passende baan. Connie is een van de jobcoaches bij Philadelphia. Zij ondersteunt Ismail, een jongeman die in 1999 samen met zijn zusje en ouders is gevlucht uit Azerbeidzjan. Ismail, die eind september 30 jaar geworden is, woont inmiddels zelfstandig in Zutphen, en werkt hard en gemotiveerd aan zijn toekomst.

Ismail spreekt perfect Nederlands, en vertelt: ‘Wij zijn op mijn 9e gevlucht uit Azerbeidzjan en hebben in meerdere asielzoekerscentra gewoond. De eerste was in Groningen. Door de vele verhuizingen spreek ik inmiddels zes talen, waaronder Russisch, Turks, Duits en Engels.’

In Groningen ging Ismail naar de basisschool. Doordat hij een ‘vreemde’ was en geen meeloper vond hij moeilijk aansluiting. Hij werd ook gepest. ‘Dat was geen leuke ervaring’, vertelt hij. ‘Gelukkig ging het na verloop van tijd ging beter en kon ik wel enige aansluiting vinden.’

De uitdaging missen

‘Vanuit Groningen zijn we naar Apeldoorn verhuisd’, vervolgd Ismail. ‘Tot mijn 20e woonde ik bij mijn ouders, maar inmiddels woon ik zelfstandig in Zutphen. In Apeldoorn ging ik naar het MBO want daar gingen veel van de kinderen in het AZC naartoe. Het MBO ging mij erg makkelijk af.’ Om iets te kunnen doen in de autobranche ging Ismail vervolgens naar het ROC. Het was erg moeilijk om een stageplek te vinden. Uiteindelijk kwam hij terecht bij een kleine garage, waar niet echt veel te doen was. Ismail: ‘Mijn motivatie was ondertussen wel verdwenen. Ik miste de uitdagingen en wist dat ik veel meer in mijn mars had. Ik miste iemand die me kon stimuleren in mijn ontwikkeling, iemand die een rolfiguur voor me kon zijn. Op een gegeven moment merk je dan ook dat je niet meer zo lekker in je vel zit. Veel van de gebeurtenissen uit mijn leven belemmerden mij in mijn ontwikkeling. Uiteindelijk heb ik toch om hulp gevraagd. Ik heb hard gewerkt aan mezelf om weer de motivatie en wat ik wilde terug te vinden.’

Meedoen en vooruitgaan

Via het UWV kwam Ismail in contact met jobcoach Connie van Philadelphia. Zij ondersteunt hem om weer Werkfit te worden en zijn ontwikkelpad uit te zetten. Zo kwam hij terecht bij Buddy to Buddy in Zutphen. Dit is een stichting die vluchtelingen koppelt aan betrokken Nederlandse jongeren. Met al doel om samen op ontdekkingstocht te gaan in de Nederlandse samenleving. Afgelopen zomer hebben zij bijvoorbeeld een zomerkamp georganiseerd. Allerlei activiteiten kwamen aan bod. Van koken tot sport en theater maken. ‘Tijdens mijn middelbare-schoolperiode heb ik de certificaten fitnessinstructeur en sportverzorger/masseur behaald’, vertelt Ismail. ‘Vanuit die ervaring was het logisch dat ik het sportdeel voor mijn rekening nam. Dit maakte de drempel om weer het werkritme te hervatten ook lager. Het was mijn taak om alle sportactiviteiten te bedenken, te organiseren en uit te voeren. Dit betekende dat ik het gehele traject voor mijn rekening nam; van het opstellen van draaiboeken tot het vinden van sponsoren. Door mijn grote betrokkenheid, werd ik al meteen opgenomen in het kernteam van de vrijwilligers. Dit gaf mij vertrouwen, erkenning en zingeving. Het zomerkamp is als geheel succesvol verlopen en bij de evaluatie ontving ik alleen maar positieve feedback. Deze succeservaring levert mij een heel interessant netwerk op in het Zutphense. Hier kan ik in de toekomst verder op bouwen.’

Ambities voor de toekomst

Ondertussen is Ismail begonnen met de opleiding Vitaliteitscoach. ‘Ik wil jongeren coachen en stimuleren in hun groei. Daarbij heb ik oog voor zowel de lichamelijke als de geestelijke fitheid en weerbaarheid. Mijn doel is deze jongeren te begeleiden in hun persoonlijke veranderingsproces. Zodat zij beter in hun vel komen te zitten. Sommigen hebben een rolmodel gemist in hun thuissituatie. Door hen bewust te laten nadenken over zaken als gezondheid, op tijd op staan en afspraken nakomen, wil ik hen stimuleren om vanuit een eigen intrinsieke motivatie discipline op te bouwen. Dit zal hun zelfredzaamheid en geluksgevoel vergroten. Ik spreek vanuit mijn eigen ervaring en kan daardoor goed inschatten wat de deelnemer nodig heeft. In augustus ben ik een coachingspilot begonnen via Instagram. Ik heb een oproep geplaatst waarin ik mannen tussen de 18 en 30 jaar een 1-op-1 begeleidingstraject aanbied. Er hebben zich al zes deelnemers gemeld. Het doel is hen binnen drie maanden te coachen in bewustwording en een structurele verandering van hun gedrag. Deze praktijkervaring kan ik meteen koppelen aan de opleiding die ik nu volg.’

De juiste ondersteuning

‘De ondersteuning van mijn jobcoach, Connie, is heel plezierig. Ze stelt de juiste vragen en geeft me de ruimte om zelf na te denken over mijn eigen toekomst. Connie vult aan en helpt waar nodig. Ik hoop dat ik in de nabije toekomst professioneel jongeren kan gaan coachen. Corona biedt daarbij ook kansen. Mensen zullen op den duur opnieuw fit gemaakt moeten worden, niet alleen lichamelijk maar ook mentaal.’

Gewenste klik

Jobcoach Connie is erg enthousiast over de inzet van Ismail en licht toe: ‘Ismail is hét voorbeeld waaruit blijkt dat actief deelnemen aan de maatschappij de kwaliteit van leven verbetert. Jobcoaching kan hierin een steun in de rug zijn. Het UWV heeft Ismail bemiddeld naar Philadelphia Werk & Begeleiding. Na een eerste kennismaking bleek de gewenste “klik” aanwezig om gezamenlijk het traject aan te gaan. Als jobcoach maak ik de vertaalslag tussen wet- en regelgeving en de individuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Gezamenlijk stellen we een re-integratieplan op waarbij Ismail de regie heeft. Het is zijn traject en ik facilitair waar mogelijk. Het uiteindelijke doel is dat Ismail weer optimaal en duurzaam kan deelnemen op de arbeidsmarkt.

Ismail heeft de wens om voor zichzelf beginnen. Gezamenlijk onderzoeken wij de mogelijkheden en stippelen wij een pad uit. Momenteel werken we onder andere aan het vergroten van Ismail zijn persoonlijke effectiviteit, opbouw van belastbaarheid, het vinden en behouden van balans, én het verkennen van zijn arbeidsmarktpositie. Het opdoen van gerichte werkervaring binnen een professionele coachingsorganisatie is één van die trajectstappen. Al met al vraagt een WerkFit-traject een behoorlijke inzet van de deelnemers.’

‘Ik wil mensen graag helpen, en hoop dan ook dat dit gaat lukken in de toekomst’, besluit Ismail. ‘Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is dat je de juiste hulp ontvangt op het goede moment, zodat je weer beter in je vel komt! En daar ga ik voor!’

Lees meer over jobcoaching bij Philadelphia.