De maatregelen die Philadelphia hanteert rondom het coronavirus brengen bijzondere situaties met zich mee. Mogelijk heeft u hier vragen over. Als cliënt, ouder of verwant. Zijn deze vragen praktisch van aard (wat betekent dit concreet in mijn of onze situatie?), neem dan contact op met de begeleiding of met de manager van de locatie. Het kan ook zijn dat u zich afvraagt wat de motivatie achter de beleidsmaatregelen is. Over de bezoekregeling, de inzet van beschermende materialen, het voortzetten van de dagbestedingsactiviteiten, enzovoort. Oftewel, dat u wil weten wat de beleidsmakers beweegt. Op Sophi is er de mogelijkheid om hier met een aantal directieleden over in gesprek te gaan.