Wij doen er alles aan om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Daarom hebben we besloten dat voor locaties met kwetsbare bewoners geldt dat zij vanaf vrijdag 20 maart t/m 28 april geen bezoek mogen ontvangen. Zij kunnen ook geen weekend naar hun familie kunnen en geen dagje uit of logeren. Onder kwetsbare bewoners verstaan wij mensen met EMB, jonge mensen (kind & jeugd) en ouderen.

Geen enkel risico

De reden hiervoor is dat wij – in lijn met het overheidsbesluit - geen enkel risico willen nemen met de gezondheid van kwetsbare bewoners en medewerkers. Houd contact met elkaar door te (beeld)bellen, FaceTimen, skypen etc. Als ouders/verwanten een bewoner ophalen, is dat voor langere tijd. In ieder geval tot en met 28 april en misschien langer.

Vermijd sociale contacten

Van de overige locaties vragen wij om alles te doen wat in de mogelijkheid ligt om cliënten en medewerkers gezond te houden. Vermijd sociale contacten zoveel mogelijk. Als het echt noodzakelijk is dat een cliënt bezoek ontvangt, beperk je dan tot 1 bezoeker per dag per cliënt. Dit geldt in ieder geval t/m 6 april. Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar, houd je aan de hygiënevoorschriften, ga niet op bezoek bij andere mensen als dat niet nodig is, beperk je tot kleinere groepen als je iets gaat doen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de locatie.

> Kijk voor een overzicht over de actuele situatie bij www.philadelphia.nl/coronavirus