Op donderdag 23 mei gaan de stemlokalen weer open. Ditmaal staan de Europese Parlementsverkiezingen in het vooruitzicht. In totaal zijn er zeventien Nederlandse politieke partijen die meedoen voor een plek in het Europees Parlement. 

Hoewel het Europees Parlement in Brussel een stuk verder weg ligt dan een je eigen gemeente, is het toch belangrijk om te weten dat de besluiten die daar worden gemaakt invloed kunnen hebben op jouw omgeving. 

Hoe voorzie ik iemand van begrijpelijke informatie over de Europese Parlementsverkiezingen? 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je iemand begeleidt die graag wil stemmen, maar de verkiezingen nog niet begrijpt. Om de uitleg makkelijker te maken hebben wij daarom een aantal handige websites opgezocht. Hiermee kan je de verkiezingen op een begrijpelijke manier aan iemand uitleggen. 

Verkiezingskrant in gewone taal: deze gratis verkiezingskrant is in het leven geroepen om alle informatie over de verkiezingen voor iedereen begrijpelijk te maken. Denk aan een heldere uitleg over wat het Europees Parlement doet, wat de rolverdeling is en hoe het parlement een besluit neemt. 

Simpel stemmen: hier kan iemand stapsgewijs alles leren over landelijke, maar ook Europese verkiezingen. Alle onderwerpen komen aan bod en worden op een gebruiksvriendelijke manier uitgelegd. 

Begeleid je iemand die nooit eerder heeft gestemd of is het stemproces nog verwarrend? Dan is er ook de mogelijkheid om samen het stemmen te oefenen. Met duidelijke instructies wordt het stemmen doorgenomen.  

Waar stemmen? 

Op de website ‘Waar is mijn stemlokaal’ kan je op basis van de locatie het dichtstbijzijnde stemlokaal vinden. Sinds 1 januari 2019 zijn alle stemlokalen verplicht om volledig toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking en dus kan iedereen bij zijn eigen stemlokaal terecht. 

De nieuwe verplichtingen betekenen helaas niet dat alle stemlokalen allemaal even toegankelijk zijn. Als het iemand niet lukt om zelfstandig te stemmen, dan mag die zich volgens de Kieswet laten bijstaan.

Mocht een cliënt problemen ervaren bij het stemmen dan kun je dat melden bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Iedere melding zorgt ervoor dat er in de toekomst nog harder wordt gewerkt om de toegankelijkheid te verbeteren.