Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Daardoor neemt de kans toe dat ze met dementie te maken krijgen. Om hier aandacht voor te vragen bij begeleiders en anderen is het landelijke programma (H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking? van start gegaan.

Voorstadium

Beginnende dementie kan zich op verschillende manieren uiten. Denk bijvoorbeeld aan; niet meer naar een vaste activiteit willen of geen belangstelling meer hebben voor een hobby, sneller geïrriteerd raken of meer emotioneel zijn, passiever worden of steeds vaker moeite hebben met Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen.

We zijn dan geneigd om het veranderde of nieuwe gedrag te verklaren door bijvoorbeeld drukte of een spannende ervaring die de cliënt heeft meegemaakt. Maar het omgekeerde gebeurt ook: wij wijzen veranderend gedrag te snel en onterecht toe aan dementie, terwijl de werkelijke oorzaak anders is.  

Aandacht voor signalen

Het herkennen van signalen van dementie en goede diagnostiek zijn belangrijk. Binnen Philadelphia hanteren we onderstaande uitgangspunten.
 

  • Bij cliënten vanaf 50 jaar doen we een basismeting met verschillende vragen. Op deze manier hebben we bij veranderend gedrag de mogelijkheid om te vergelijken en te relateren.
  • We herhalen deze meting bij risicogroepen in ieder geval na 5 jaar. Risicogroepen zijn cliënten met het syndroom van Down, niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.
  • We herhalen de meting  eerder als we signaleren dat het gedrag  verandert.
  • We spreken ons niet- pluis- gevoel snel uit: in het team, bij de gedragsdeskundige en bij verwanten. Dan kan (multidisciplinaire) diagnostiek starten.

Landelijk programma

We vinden aandacht voor dementie bij mensen met een verstandelijke beperking en aandacht voor vroege signalering en goede diagnostiek van dementie belangrijk. Daarom werkt Philadelphia mee aan het landelijke programma ‘(H)erken je dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?’. In het kader van dit landelijke programma schrijven we onder andere een nieuwe handreiking voor diagnostiek. We werken mee in het deelproject proeftuinen en doen mee aan het dossieronderzoek dat door de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen wordt uitgevoerd.

Alles over het programma '(H)erken je dementie?' vind je hier.

Wil je meer weten over wonen met dementie bij Philadelphia? Lees hier meer.