Meer samenwerken met elkaar in de wijken aan een betere ondersteuning van inwoners, dat is waar de gemeente Hilversum, het zorgkantoor Zilveren Kruis, huisartsengroepen en diverse Hilversumse zorg- en welzijnsorganisaties komende jaren met elkaar aan werken. Om deze samenwerking met elkaar te bevestigen hebben zij een set met samenwerkingsafspraken opgesteld, die dinsdag 13 maart door alle partijen is ondertekend.

Een nog steeds groeiende groep van organisaties wil zich gezamenlijk inzetten voor bewoners van Hilversum. Meer samenhang en samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen voor een betere ondersteuning van onze bewoners in hun eigen omgeving is het uiteindelijke doel. Ondertussen hebben meer dan 15 organisaties zich hierbij aangesloten, namelijk Amaris Zorggroep, GGz Centraal, HilverZorg, Inovum, MEE Gooi & Vechtstreek, Philadelphia, Kwintes, het Leger des Heils, Sherpa en Versa Welzijn, de eerstelijns organisaties Stichting Eerstelijns samenwerking Hilversum Zuid (SEHZ), Casa Cura en Stichting Eerstelijns Zorg Hilversum Over Het Spoor, Zorgkantoor Zilveren Kruis en de gemeente Hilversum.

De partijen zijn druk doende praktische invulling te geven aan betere ondersteuning van bewoners door gezamenlijke pilots en proeftuinen te realiseren, waarmee adequate, laagdrempelige zorg en ondersteuning in eigen buurt wordt vormgegeven. “Het college van Hilversum heeft eerder in het uitvoeringsplan ‘Ontmoeting en ondersteuning in de wijken’ aangegeven met deze beweging van minder zorg naar meer welzijn’ te willen investeren.