Om als grote zorginstelling aan alle wettelijke eisen te voldoen heeft Philadelphia vorig jaar besloten om een compleet energiemanagementsysteem op te zetten. Dit managementsysteem heet ISO 50001. Dit systeem wordt ieder jaar door een team van auditoren van Lloyds gecontroleerd om te bekijken of Philadelphia ‘in control’ is. Met succes, want het certificaat is in oktober 2018 verlengd!  Philadelphia is de enige organisatie binnen de sector met dit certificaat.

Toen we vorig jaar het certificaat behaalden, gaven de auditoren aan dat er nog wel een aantal zaken moesten verbeteren. Bijvoorbeeld een betere database waarin het energieverbruik wordt bijgehouden. En een duidelijke communicatie richting alle medewerkers over energieverbruik. Hiermee zijn we aan de slag gegaan.

Online tool om je energieverbruik te checken

Om het energieverbruik van al onze locaties goed in de gaten te houden is er een slim overzicht gemaakt waarop het verbruik van alle locaties (gas en elektra) maandelijks wordt bijgehouden. Dit overzicht kan iedere locatie online inzien en indien nodig maatregelen nemen als het energieverbruik opeens stijgt. Of om tevreden vast te stellen dat we al op de goede weg zijn. Als hulpmiddel gebruiken we de Groene meter om het energieverbruik weer naar beneden te krijgen. Ons streven is om ieder jaar het energieverbruik met ten minste 1,5% te verlagen. En dat lukt. Hiermee slagen wij in onze ambitie, om een zo groot mogelijke sociale bijdrage (footprint) te leveren aan de maatschappij, tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint.

Philadelphia zet in op duurzaamheid

Duurzaam handelen willen wij in het DNA krijgen van onze organisatie. Hoe we dat doen? Door ons dagelijks werk steeds tegen het licht te houden en ons af te vragen of ‘wat en hoe wij doen’ toekomstbestendig is. Of de mens, de organisatie en de maatschappij daar profijt van heeft. Voor al onze locaties hebben we praktische hulpmiddelen ontwikkeld zoals het Werkboek MVO en de Groene meter. Het Werkboek MVO is een speelse handleiding waarin wij iedereen stap voor stap meenemen in de verduurzaming van onze strategie. De Groene meter is een praktisch hulpmiddel om met tips te helpen bewust(er) om te gaan met dagelijkse werkzaamheden zoals de was, koken, verwarming, elektrische apparaten, verzorging en afval.

Workshop duurzaamheid

Tijdens deze workshop gaan we samen met de locaties aan de slag met duurzaamheid. Omdat duurzaamheid veel breder is dan ‘zorgzaam omgaan met het milieu’ hebben we het tijdens de workshop over alle facetten van duurzaamheid. Want er zijn er heel veel. Al een aantal locaties hebben de Workshop Duurzaamheid gevolgd of gaan dit op korte termijn doen. De workshop is voor iedereen binnen de locatie, dus voor cliënten, ouders/verwanten, begeleiders en iedereen die daar iets mee wil doen.

Zo zet Philadelphia duurzaamheid op de kaart. Omdat duurzame zorg pas een succes wordt als je dit samen kunt realiseren.