Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet dat er bij Philadelphia ‘…ontzettend veel vernieuwingskracht zit…’. Ook herkent hij ‘…dat de beste ideeën voor het anders inrichten van de zorg van de werkvloer zelf komen.’ Hij schrijft dit in een brief naar aanleiding van het toezenden van het boek ‘Het Werkt!’: Hoe zorginstelling Philadelphia meer doet met minder regels.

De minister omschrijft ‘Het Werkt’ als een boek ‘vol met beeldende voorbeelden over hoe de zorg anders georganiseerd kan worden’. Ook geeft hij aan dat hij tijdens een werkbezoek aan een van onze locaties ‘met eigen ogen’ heeft gezien hoe wij de cliënt echt centraal stellen in het zorgproces en dat wij zo serieus werk maken van het werken met minder regels.

De ontwikkelingen bij Philadelphia sluiten aan op het programma ‘(Ont)regel de zorg’, waarin het Ministerie van VWS in overleg met VGN de vernieuwingskracht binnen de sector wil stimuleren en wil komen tot het schrappen van overbodige regels. De minister geeft aan dat ‘Het Werkt!’ hiervoor de nodige inspiratie geeft.