Philadelphia maakte in 2018 een jaar van groei door, met méér zeer tevreden cliënten en verwanten, méér nieuwe locaties, betrokken medewerkers. Resultaat en vermogen van Philadelphia groeiden in 2018 en de gestelde doelen werden gerealiseerd. Dit staat in het nieuwe jaarverslag van Philadelphia over 2018.

Ruimte voor specialisatie
In het voorwoord van het jaarverslag geeft voorzitter van de Raad van Bestuur Greet Prins aan dat 2018 ook een jaar was waarin de organisatie groeide in kennis en ervaring. “400 cliënten vertelden ons hoe zij tegen zeggenschap aankijken. Daar hebben we veel van geleerd. We hebben ook veel geleerd van onze medewerkers, terwijl ze zelf invulling geven aan regelarme zorg en zelforganisatie.”

Open gesprekken en een sterkere band
Greet Prins geeft verder aan dat ze vooral blij is met de groeiende waardering van cliënten, verwanten en medewerkers. “Projecten als Mooi Leven en Zeggenschap waren aanleiding tot open gesprekken en een sterkere onderlinge band.” Aldus Prins in het voorwoord van het jaarverslag. De Raad van Bestuur dankt cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers hartelijk voor het vertrouwen, de steun en de bijzondere samenwerking in 2018.​

 

Bijlagen: