Hoe mooi is het als een sociale robot iemand kan helpen zijn of haar leven zo zelfstandig mogelijk te kunnen leiden? Robot Phi logeerde twee weken bij Annelies. Zij vertelt wat robot Phi al voor haar kon betekenen tijdens het logeren en wat Phi eigenlijk nog wat beter moet leren. “Phi helpt me over dingen na te denken”.

 

Philadelphia test en onderzoekt hoe sociale robots van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvulling op het bestaande zorgproces

 

Philadelphia ziet de robot als een hulpmiddel en aanvullend op het bestaande zorgproces. Met het testen van sociale robots in de praktijk verzamelen we steeds meer input van de mensen die wij ondersteunen. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk dat het zelflerende vermogen van de sociale robot kan worden benut. Dan kan de robot bijvoorbeeld op eerder besproken onderwerpen terugkomen.

Resultaten na drie jaar onderzoek

 

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen door de inzet van sociale robots zelfstandiger leven. Sommigen worden zo meer zelfredzaam, ervaren meer eigen regie en krijgen daardoor meer plezier in hun dagelijkse leven. Dit blijkt uit de evaluatie waarin Philadelphia Zorg verslag doet van de afgelopen drie jaar waarin ze de mogelijkheden van sociale robotica verkent.