Mensen met zintuiglijke problematiek beleven muziek op een heel andere manier, aangezien een van hun zintuigen (gehoor of zicht) niet of verminderd werkt.

Bij mensen met problemen met het horen komt geluid niet of verminderd binnen. Dit zorgt ervoor dat ze vooral op een visuele manier de wereld waarnemen. Muziek omzetten in iets wat je kunt zien of voelen, kan helpen in het genieten van muziek samen met anderen en om daarover te communiceren met anderen. Je kunt hierbij denken aan de inzet van muziekgebarentolken, trilvloeren, liedjes waarbij voorwerpen of muziekinstrumenten worden gebruikt of liedjes met bewegingen of aanrakingen.

Bij mensen met problemen met het zien komt geluid vaak meer binnen, omdat ze meer dan anderen gericht zijn op hun gehoor. Hun manier om met anderen te communiceren gaat met name via geluid. Muziek kan helpen de verbinding en communicatie met anderen nog meer te versterken. Daarbij kunnen ook andere zintuigen geprikkeld worden, zoals het voelen.

Voor hen kunnen liedjes waarbij voorwerpen of muziekinstrumenten worden gebruikt goed werken of liedjes met bewegingen of aanrakingen.

Meer over ons