>> Naar de module 'Zeggenschap en zelfstandigheid vergroten'

Hieronder wordt uitgelegd hoe je 'Zeggenschap en zelfstandigheid vergroten' kunt gebruiken voor de verschillende doelgroepen:

Ernstige meervoudige beperking

Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) kunnen in hun dagelijks leven moeite hebben met het herkennen en aangeven van wat zij prettig of niet prettig vinden. Muziek zorgt ervoor dat zij makkelijker kunnen kiezen en zelf kunnen beslissen. Als je kunt ontdekken welke muziek een persoon met EMB mooi vindt, kun je dit voor hem opzetten. Of als iemand ontdekt dat hij zelf muziek kan maken en zich daarmee kan uiten: hard of zacht spelen, of kort of lang. Zo kun je de zeggenschap van de persoon vergroten. Muziek zorgt ervoor dat mensen met een ernstige meervoudige beperking zelfstandiger kunnen zijn en dat de ondersteuning aan hen makkelijker verloopt; door bijvoorbeeld te zingen tijdens het aankleden.

Lichte verstandelijke beperking

Iedereen heeft een muzieksmaak! De een luistert altijd naar één muziekstijl, de ander naar van alles. De een houdt van Frans Bauer, de ander van Bach. Die muzieksmaak ontwikkelt zich al vanaf je jeugd en verandert bijna niet. Deze voorkeur heeft te maken met je persoonlijkheid en is nauw verbonden met jouw identiteit. Door keuzes te maken in het luisteren of maken van muziek laat je zien wie je bent: zet je de hiphop keihard of speel je liever een rustig pianoliedje? Het geeft een gevoel van eigenheid en eigen regie: dit vind ik mooi, hier kies ik voor! Ook kan muziek stimuleren tot het zelfstandiger doen van dingen, op een manier die anders is dan met alleen woorden. Je kunt bijvoorbeeld een liedje gebruiken om iemand actiever te betrekken bij het tandenpoetsen. Samenvattend kun je bij deze functie muziek dus inzetten om zowel de zeggenschap als zelfstandigheid te vergroten.

Autisme Spectrum Stoornis

Muziek luisteren of maken zorgt ervoor dat mensen op een leuke en makkelijke manier kunnen laten zien wat zij mooi en niet mooi vinden. Bijna iedereen vindt muziek leuk en het lokt ook een mening uit. Muziek zorgt ook ervoor dat iemand alerter wordt, geïnteresseerd raakt, in beweging komt en contact maakt. Je wordt door muziek gemotiveerd om mee te zingen en mee te doen.

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen moeite hebben met het zelfstandig meekomen in het gewone leven. Zij hebben vaak begeleiding nodig op verschillende gebieden in hun leven. Door muziek in te zetten tijdens de begeleiding of opvoeding kun je op een andere manier - dan alleen met woorden of beelden - de zelfstandigheid van de persoon vergroten. Hierdoor ervaart iemand dat hij dingen kan en kan meedoen in de maatschappij, net als ieder ander.

Verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking (VB) kunnen in hun dagelijks leven moeite hebben met het herkennen en aangeven van wat zij prettig of niet prettig vinden. Dat maakt het lastig om hun zeggenschap en zelfstandigheid te vergroten. Door muziek in te zetten – luisteren of zelf maken - kun je de zeggenschap vergroten. Hiermee krijgt iemand het gevoel dat hij regie heeft over zijn eigen leven en voelt hij zich vrij om eigen keuzes te maken. Muziek zorgt er ook voor dat iemand zelfstandiger kan zijn en dat de ondersteuning aan makkelijker verloopt; door bijvoorbeeld te zingen tijdens het aankleden. Door muziek in te zetten tijdens de begeleiding of opvoeding kun je op een andere manier - dan alleen met woorden of beelden - de zelfstandigheid van de persoon vergroten. Hierdoor ervaart iemand dat hij dingen kan en kan meedoen in de maatschappij, net als ieder ander.

Ouderen

De een houdt van Frans Bauer, de ander van Bach. Die muzieksmaak ontwikkelt zich al vanaf je jeugd en verandert bijna niet. Deze voorkeur heeft te maken met je persoonlijkheid en is nauw verbonden met jouw identiteit. Het geeft een gevoel van eigenheid en eigen regie: dit vind ik mooi, hier kies ik voor! Bij ouderen is muziek vaak een rode draad in het leven. Het is gekoppeld aan persoonlijke ervaringen en herinneringen, en is vaak een fijne manier van vrijetijdsbesteding. Muziek zorgt ervoor dat er herkenning is en er is vaak een voorkeur te ontdekken. Door muziek in te zetten, wordt iemand uitgelokt tot actie of een mening.

Jeugd en Gezin

Voor kinderen met een verstandelijke beperking is het vaak lastig om aan te geven wat zij ergens van vinden. Ook voor ouders met een verstandelijke beperking is dit het geval. Zelfstandigheid komt vaak laat of verminderd op gang en zorgt ervoor dat iemand minder goed kan meekomen in het gewone leven. Muziek kan stimuleren tot het zelfstandiger doen van dingen, op een manier die anders is dan met alleen woorden. Je kunt bijvoorbeeld een liedje gebruiken om iemand actiever te betrekken bij het tandenpoetsen.

Zintuiglijke problematiek

Als je problemen hebt met horen of zien, dan kom je minder makkelijk mee in de maatschappij. Die is namelijk niet ingericht op deze beperkingen. Voor mensen met gehoor- of visusproblemen is het lastiger om bepaalde informatie mee te krijgen of dingen te ondernemen. Voor hen kan muziek een goede manier zijn om te ervaren wat zij ergens van vinden en dit vervolgens te uiten. Deze doelgroep is gebaat bij het ontdekken en ervaren van muziek. Dit kan door te luisteren, maar natuurlijk ook door zelf muziek te maken.