>> Naar de module 'Contact versterken'

Hieronder wordt uitgelegd hoe je 'Contact versterken' kunt gebruiken voor de verschillende doelgroepen:

Ernstige meervoudige beperking

Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) kunnen problemen hebben met sociale vaardigheden en de interactie met anderen. Muziek zorgt ervoor dat zij aansluiting kunnen vinden bij anderen en mee kunnen doen in het gewone leven; door bijvoorbeeld met iemand te zingen of muziek te maken.

Vaak is bij iemand met een ernstige meervoudige beperking de verbale taal onvoldoende. Muziek zorgt ervoor dat zij zichzelf meer kunnen uitdrukken en anderen beter kunnen begrijpen; door bijvoorbeeld een lied voor iemand te zingen om het eetmoment aan te kondigen. Door muziek in te zetten, kun je de communicatiemogelijkheden van iemand vergroten. Je verbetert hiermee het contact tussen de persoon en zijn omgeving.

 

Lichte verstandelijke beperking

Bijna iedereen heeft iets met muziek! Of je het nou luistert of speelt of maakt, het is iets dat bij veel van ons al voor of vanaf de geboorte onderdeel uitmaakt van het leven: je moeder of vader zong een liedje met je, en op de crèche of op school werden er liedjes gezongen en werd er muziek gemaakt. Muziek luisteren of maken doe je vaak samen: met z’n tweetjes of in een groep. Je gaat samen naar een concert, zit in een band of koor, of luistert thuis of in de auto naar een liedje. Muziek geeft een gevoel van samen zijn en verbondenheid: je kijkt elkaar aan, luistert naar elkaar, of zingt of speelt mee. Je geniet samen van dezelfde ervaring, ondanks verschillen in achtergrond, taal, cultuur, ras en geaardheid. Ook nodigt muziek uit tot communicatie, op een manier die anders is dan met alleen woorden. Je kunt bijvoorbeeld een liedje zingen om het eetmoment in een klas aan te kondigen of een lied spelen om je eigen gevoel onder woorden te brengen. Samenvattend kun je bij deze functie muziek dus inzetten om zowel de interactie te versterken als communicatiemogelijkheden te vergroten.

Autisme Spectrum Stoornis

Muziek luisteren of maken doe je vaak samen: met z’n tweetjes of in een groep. Je gaat samen naar een concert, zit in een band of koor, of luistert thuis of in de auto naar een liedje. Muziek geeft een gevoel van samen zijn en verbondenheid: je kijkt elkaar aan, luistert naar elkaar, of zingt of speelt mee. Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is contact maken vaak niet zo eenvoudig. Hierdoor hebben ze nogal eens het gevoel dat ze er niet bij horen, wat ze vaak wel graag willen. Indirect contact maken via muziek kan daarom voor veel mensen met ASS juist heel prettig zijn. Juist omdat taal lastig kan zijn en snel voor overprikkeling kan zorgen. Muziek kan daarom hierop een welkome aanvulling zijn.

Verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking (VB) kunnen problemen hebben met sociale vaardigheden en de interactie met anderen. Muziek zorgt ervoor dat zij aansluiting kunnen vinden bij anderen en mee kunnen doen in het gewone leven; door bijvoorbeeld samen naar een concert te gaan en mee te zingen. Muziek kan de interactie en verbinding tussen mensen versterken. Hiermee verbetert de relatie, waardoor er meer ruimte ontstaat voor contact, leren, groei en prettig samenleven.

Soms hebben mensen met een verstandelijke beperking problemen met communicatieve vaardigheden: begrijpen en begrepen worden. Muziek zorgt ervoor dat zij zichzelf meer kunnen uitdrukken en anderen beter begrijpen; door het bijvoorbeeld te zingen in plaats van te zeggen. Door muziek in te zetten, kun je de communicatiemogelijkheden van iemand vergroten. Je verbetert hiermee het contact tussen de persoon en zijn omgeving.

Ouderen

Ouderen hebben vaak een andere muziekvoorkeur dan de jongeren die hen ondersteunen. Soms houdt de een van muziek die de ander niet eens kent. Maar muziek heeft vaak een grote betekenis voor de oudere. Muziek is bij uitstek een manier om elkaar op te zoeken, maar ook om herinneringen op te halen aan vroeger. Muziek in zetten en aan laten sluiten bij de voorkeur van de oudere, zorgt voor een sterkere relatie en lokt communicatie uit. 

Jeugd en Gezin

Bijna iedereen heeft iets met muziek! Of je het nou luistert of speelt of maakt, het is iets dat bij veel van ons al voor of vanaf de geboorte onderdeel uitmaakt van het leven: je moeder of vader zong een liedje met je, en op de crèche of op school werden er liedjes gezongen en werd er muziek gemaakt. Muziek luisteren of maken doe je vaak samen: met z’n tweetjes of in een groep. Je gaat samen naar een concert, zit in een band of koor, of luistert thuis of in de auto naar een liedje.

Muziek geeft een gevoel van samen zijn en verbondenheid: je kijkt elkaar aan, luistert naar elkaar, of zingt of speelt mee. Ook nodigt muziek uit tot communicatie, op een manier die anders is dan met alleen woorden. Je kunt bijvoorbeeld een liedje zingen om het eetmoment aan te kondigen of een lied spelen om je eigen gevoel onder woorden te brengen. Samenvattend kun je bij deze functie muziek dus inzetten om zowel de interactie te versterken als communicatiemogelijkheden te vergroten.

Zintuiglijke problematiek

Mensen met zintuiglijke problematiek beleven muziek op een heel andere manier, aangezien een van hun zintuigen (gehoor of zicht) niet of verminderd werkt.

Bij mensen met problemen met het horen komt geluid niet of verminderd binnen. Dit zorgt ervoor dat ze vooral op een visuele manier de wereld waarnemen. Muziek omzetten in iets wat je kunt zien of voelen, kan helpen in het genieten van muziek samen met anderen en om daarover te communiceren met anderen. Je kunt hierbij denken aan de inzet van muziekgebarentolken, trilvloeren, liedjes waarbij voorwerpen of muziekinstrumenten worden gebruikt of liedjes met bewegingen of aanrakingen.

Bij mensen met problemen met het zien komt geluid vaak meer binnen, omdat ze meer dan anderen gericht zijn op hun gehoor. Hun manier om met anderen te communiceren gaat met name via geluid. Muziek kan helpen de verbinding en communicatie met anderen nog meer te versterken. Daarbij kunnen ook andere zintuigen geprikkeld worden, zoals het voelen.

Voor hen kunnen liedjes waarbij voorwerpen of muziekinstrumenten worden gebruikt goed werken of liedjes met bewegingen of aanrakingen.