Welkom bij Muziek Werkt Zo!

Je luistert naar muziek met je oren. Je voelt het, in je hart. Of in je buik. Muziek maakt je soms blij, of juist boos. Soms word je er rustig van, of een beetje verdrietig. Muziek is een taal die iedereen spreekt. Op mooie en moeilijke momenten. Muziek zorgt voor écht contact. Voor  ontspanning. Voor zelfvertrouwen. Dat zien we om ons heen, maar ook in wetenschappelijk onderzoek. Dat maakt muziek zo bijzonder.

Philadelphia gelooft in de kracht van muziek. Daarom hebben we de methodiek Muziek werkt zo! ontwikkeld waarmee je muziek kunt inzetten in de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Hier vind je activiteiten, filmpjes, muziek, wetenschappelijke informatie en nog veel meer over hoe je muziek kunt inzetten in de dagelijkse praktijk. Je kunt aangeven voor wie met welke beperking je praktische handvatten zoekt:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Matig verstandelijke beperking
 • Ernstig meervoudige beperking
 • Autisme spectrum stoornis
 • Zintuiglijke problematiek
 • Oud
 • Jeugd & Gezin

 En wat je wilt bereiken:

 • Aandacht en alertheid beïnvloeden
 • Stemming beïnvloeden
 • Contact versterken
 • Zeggenschap en zelfstandigheid vergroten

Meer over ons