Door  Hilde Polman

Rob heeft altijd moeite met de wisselingen van de dienst. Het maakt hem onrustig. Doordat de begeleiding contact met het hem zoekt via de CRDL ontspant Rob en gaat hij zelf ook de geluiden uit het instrument onderzoeken. En verloopt de overdracht ook voor hem plezierig.

Zo maak je muziek met een CRDL

De CRDL is een interactief instrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Hierdoor wordt het voor mensen die moeite hebben met communiceren en sociale interactie, mogelijk op een andere manier contact te maken. Zoals voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of die lijden aan dementie.

Hoe werkt het?
De gebruikers leggen beiden een hand op het houten instrument. Als je dan tegelijkertijd met je andere hand de ander aanraakt, hoor je een geluid. Dat verandert afhankelijk van je bewegingen. Het klinkt bijvoorbeeld anders als je zachtjes op iemands hand tikt dan wanneer je aait over iemands arm. De CRDL vertaalt als het ware aanrakingen in geluid. Iedereen kan ermee werken, daar is geen vorming of opleiding voor nodig. Het enige wat je nodig hebt, is aandacht en geduld. En dan zie je dat je met behulp van dit instrument nog wel degelijk contact kunt maken. Je ziet een fysieke reactie bij de ander. In de mimiek, de oogopslag, een glimlach die terugkomt, enzovoort. Het leuke is dat het niet uitmaakt wie het initiatief neemt. De ander kan door jou aan te raken hetzelfde effect bereiken.

CRDL lenen?
De CRDL is te leen via de stichting Vrienden Van Philadelphia. Hiervoor kun je dit formulier invullen.

Gemiddelde (0 Stemmen)
0 reacties