Naastenliefde

Wij geloven dat het belangrijk is om van betekenis te zijn voor elkaar. Vanuit deze visie geven wij onze zorg en ondersteuning vorm. Dat doen we bij voorkeur samen en in overleg.

Samen zorgen voor een prettig leven

Op dit moment ondersteunt Philadelphia ongeveer 8.600 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n ruim 500 kleinschalige locaties zorgen onze professionals voor ondersteuning op maat. We benutten de voordelen van een grote organisatie en hebben veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. We weten ook hoe belangrijk het is om verbinding te maken en te behouden in de buurt. Daarom blijven onze locaties kleinschalig. We werken samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zodat we iedereen maatwerk kunnen bieden en succesvol bijdragen aan een prettig leven.
 

Meer dan vijftig jaar ‘naastenliefde’

Philadelphia betekent letterlijk: naastenliefde. We werken vanuit de christelijke visie dat we van betekenis willen zijn voor elkaar. We halen inspiratie uit een van de bekendste verhalen uit de bijbel: het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waaruit blijkt hoe belangrijk naastenliefde is. Als de Samaritaan een gewonde man langs de weg ziet liggen besluit hij niet om weg te kijken. Hij knielt naast de man neer, verzorgt zijn wonden en helpt hem overeind. Zodat ze samen hun weg kunnen vervolgen. Dat is naastenliefde!
 

Naast elkaar

Vanuit deze visie dat de ene mens niets is zonder de andere mens geven wij ons zorgproces vorm. Samen met de mensen die wij ondersteunen, hun ouders, verwanten en belangenbehartigers bespreken wij wat de juiste vorm van hulp is. Zodat we snappen wat nodig is en bij deze wensen aan kunnen sluiten. Wij hebben zeggenschap en medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Daarom hebben we cliëntenraden en familieraden maar ook bijvoorbeeld het huiskameroverleg en andere methodieken die ons helpen het juiste gesprek te blijven voeren met de mensen die bij ons wonen, werken of anders ondersteund worden.

Zowel onze missie om mensen met een beperking te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven als onze visie om dit vanuit naastenliefde te realiseren komt dagelijks tot uiting in de manier waarop wij werken.

Vragen

Zoeken in de veelgestelde vragen?


Zoek een locatie