Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

ODC PhilaBij

ODC PhilaBij

ODC PhilaBij is een specialistische peuteropvang in Oldebroek voor kinderen tot 5 jaar met een extra begeleidings- of zorgvraag.

Begeleiding

De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in een kleine groep. We begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling. We ondersteunen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 08.30 en 13.30. Op woensdag en vrijdag tussen 08.30 en 11.30.

Behandelplan

In samenwerking met ouders of belangenbehartigers en deskundigen stellen we voor ieder kind een ondersteuningsplan op. Naar aanleiding van dit ondersteuningsplan wordt gericht een individueel dagprogramma gemaakt.

Er werkt een multidisciplinair team samen. Zij adviseren, begeleiden, behandelen, observeren en diagnosticeren. Het team bestaat uit:

• activiteitenbegeleiders
• kinderfysiotherapeuten
•logopedist
• orthopedagogen
• speltherapeut

De eerste drie maanden richten we ons op het leren kennen van het kind en vormen we een beeld van hem of haar. De beeldvorming doen we aan de hand van de methodiek Kleine Stapjes. Op basis van deze beeldvorming maken we het ondersteuningsplan. Dit plan stellen we zo nodig tussentijds bij. De verzamelde informatie wordt verwerkt tot een definitief ondersteuningsplan.

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

0800 - 0830

Gemeten kwaliteit

'94,1% van de cliënten geeft aan dat Philadelphia Top! of Goed helpt om hen het beste uit zichzelf te laten halen'. Lees hier hoe wij er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat

Deel deze pagina