Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De Opstap

De Opstap

‘de opstap’

Trainingsvoorziening voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Tilburg

Inleiding

Sinds de zomer van 2017 ontwikkelt Philadelphia in Tilburg een trainingshuis voor (jong) volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Deze (jong) volwassenen kunnen aan de hand van verschillende fases een training doorlopen gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De start is een oriëntatiefase en doorstroming naar ontwikkel fases 2 en 3, om uiteindelijk uit te komen in fase 4 die uitstroom biedt vanuit het trainingshuis naar ambulant wonen, wonen zonder begeleiding of 24-uurs zorg.

In de aanmeldingen voor zorg en begeleiding van Philadelphia voor de locatie Groeseind in Tilburg is er sprake van een stevige groei van licht verstandelijk beperkte (jong) volwassenen (vanaf 18 jaar). Binnen de bestaande locatie Groeseind van Philadelphia wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid verwacht en is het verblijf gericht op groei in zelfstandigheid. Deze (jong) volwassenen zijn hier nog niet klaar voor. Ze dienen te groeien in weerbaarheid en nog omschakelen van een behandeling en groepsvoorziening naar het wonen in een appartement. Beschutting en stapsgewijs leren omgaan met vrijheden en zelfstandigheid is daarbij aan de orde. GGZ Breburg biedt vanuit bestaande contacten een passende mogelijkheid voor deze voorziening op het kleine terrein en in een woon wijk aan de Mendelssohnstraat in Tilburg .

Deze mogelijkheid, de gehele begane grond, is een goede aanvulling (en mogelijke voorbereiding) op trainingshuis Groeseind in Tilburg.

Het biedt een beschutte verblijfsvoorziening (op een klein terrein van GGZ Breburg) met afgeschermde tuin en tevens een plaats midden in een woonwijk met nabijgelegen voorzieningen. Tevens een overzichtelijke locatie met twee gezamenlijke huiskamers, keukens en een structuur die toegang bied tot alle kamers. GGZ Breburg wil graag intensief met Philadelphia samenwerken, in dit verband krijgt dat o.a. goed vorm door samenwerking met de op de eerste etage gelegen Beschermde Woonvorm.

Clientprofiel

Er staan diverse cliënten op de wachtlijst van Philadelphia waar nu geen ondersteuning aan gegeven kan worden. Dit zijn over het algemeen jongvolwassenen in de leeftijd van 18+ met een licht verstandelijke beperking die nabijheid, hulp en begeleiding nodig hebben op het gebied van wonen, werk, netwerk en vrije tijd.

De cliënt beschikt over de volgende kenmerken:

 • Lichte verstandelijke beperking;
 • 18+;
 • Er kan sprake zijn van gedrags- en/of psychische problematiek;
 • De cliënt heeft of wordt actief begeleid naar scholing, werk of dagbesteding;
 • De cliënt stelt zich begeleidbaar op en houdt zich aan regels en gemaakte afspraken;
 • Er is geen sprake van verslavingsproblematiek;
 • Er is geen sprake van een lichamelijke beperking.

Naast 11 reguliere plaatsen zijn er 4 plaatsen beschikbaar voor kort verblijf voor deze doelgroep. Hier kunnen cliënten terecht voor kort verblijf wegens diverse redenen (tijdelijke ontlasting thuissituatie (respijtzorg), noodopvang, voorbereiding op trainingslocatie). Binnen deze locatie wordt nabijheid geboden, begeleiding op maat met mogelijkheden om ook groepsgerichte activiteiten in te zetten, aanpak met groei en ontwikkeling naar meer individueel gerichte begeleiding, waardoor de cliënten meer op de huiskamers gericht zijn. Cliënten kunnen gebruik maken van gemeenschappelijke keukens, samen eten endergelijke. Een uitstroom naar voorziening Groeseind behoort tot de mogelijkheden.

Plaatsing

In de aanmeldingen voor het Trainingshuis Groeseind in Tilburg is er toename van de wachtlijst. Veel (jong) volwassenen met een LVB belanden in de leeftijd van 18 + jaar tussen wal en schip. Ze hebben vaak een behandeling gehad en/of kunnen niet langer meer binnen hun netwerk blijven wonen. De stap naar (begeleid) zelfstandig wonen is vaak nog te groot. Ze hebben ineens veel vrijheden en worden sterk op zichzelf aangewezen waar ze vaak niet goed mee om kunnen gaan, wat resulteert in gedrags- en/of psychische problemen, verslavingen of schulden. Ze hebben vanuit een veilige (beschutte), overzichtelijke omgeving probeerruimte nodig om te kunnen groeien: “een opstapje”. Dit houdt in dat ze een veilige, beschermde omgeving nodig hebben die gelijkenissen heeft met een behandelsetting of gezinshuis, maar waar mogelijkheden zijn om te leren om op eigen benen te staan.

Het doel is het trainen en ontwikkelen van competenties gericht op zelfstandigheid. Dit wordt gedaan door middel van modules op het gebied van wonen, werk, netwerk en vrije tijd. De locatie is een opstap naar een passende vervolgplek, er is geen sprake van permanent verblijf.

Begeleiding


Binnen de locatie is er sprake van 24-uurs begeleiding. De begeleiding is deskundig op het gebied van LVB (en bijkomende problematiek) en sluit aan bij de verstandelijke beperking en emotionele, maatschappelijke en sociale ontwikkelingsleeftijd. Er wordt door middel van modules doelmatig gewerkt, waarbij gefocust wordt op de mogelijkheden van de cliënt. Zij hebben begeleiding nodig die ze leert hoe ze zich staande kunnen houden in de maatschappij. De locatie bereidt ze voor op (begeleid) zelfstandig wonen, maar met de fysieke nabijheid van begeleiding.

 • Begeleiders zijn minimaal MBO niveau 4 gekwalificeerd;
 • Gedragsdeskundigen (behandeling, diagnostiek) zijn actief betrokken;
 • Er zijn altijd 1 of 2 begeleiders aanwezig op locatie:
  - 07.00-11:00 (ochtenddienst)
  - 08.30-15.30 (ochtenddienst)
  - 15.00-22.00 (late dienst)
  - 15.30-08.30 (slaapdienst, slaapuren van 23:00 tot 07:00)
  (Diensttijden onder voorbehoud)
 • Er zal doordeweeks een gastvrouw aanwezig zijn. Deze gastvrouw biedt begeleiding in o.a. het leren koken en het huishouden doen.

Kaders gebruik woning en terrein

De woning en het gebruik daarvan valt onder de verantwoordelijkheid Philadelphia. Tevens stuurt Philadelphia actief op gedrag en houding van haar cliënten binnen en buiten de woning. Philadelphia vindt het belangrijk om een schone, opgeruimde, overzichtelijke en veilige omgeving te bieden aan haar cliënten en wil tevens daarmee een voorbeeld zijn in de groei en ontwikkeling van haar cliënten. Tevens ligt hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de omgeving waarin cliënten verblijven. In onderstaande volgt hierin een praktische vertaling:

 • Kamers hebben een eigen sanitaire voorzieningen;
 • Huiskamers en keukens voor groepsactiviteiten / ontmoetingsfunctie/trainingsfunctie;
 • Jongeren melden zich bij de begeleiding als ze naar buiten willen en er worden afspraken gemaakt over waar ze naar toe gaan en hoe laat ze terug komen;
 • Jongeren mogen niet “dwalen” over het terrein of in de buurt;
 • Er vindt samenwerking op het terrein plaats als onze jongen zonder reden op het terrein en/of in het ambulante gebouw van GGZ Breburg rondlopen;
 • Begeleiders zullen regelmatig op het terrein en de directe omgeving rondlopen
 • Het is niet toegestaan om te roken in de woningen;
 • Het is niet toegestaan om logees te hebben;
 • De cliënten van de locatie worden voorzien van een eigen fietsenrek;
 • Er is een eigen tuin, die gebruikt mag worden door de bewoners;
 • Overzichtelijke locatie die toegang biedt tot alle kamers;
 • Eigen voordeur waar bewoners d.m.v. een voordeur binnen hun eigen woning kunnen komen;
 • Er worden huisregels opgesteld.

Afsluiting:

‘De Opstap’ biedt een mooie voorbereiding voor het wonen naar een meer zelfstandige omgeving. Binnen ‘De opstap’ wordt groepswonen aangeboden binnen een beschutte omgeving om (jong) volwassenen de kans te geven zich meer te ontwikkelen. Als ze zich ontwikkelen binnen ‘De opstap’ is doorstroom mogelijk naar een andere locatie van Philadelphia of kunnen de jongeren ambulant gaan wonen al dan niet met begeleiding. Daarnaast worden er mogelijkheden voor kort verblijf aangeboden aan cliënten die dit nodig hebben.

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

0800 - 0830

Gemeten kwaliteit

'94,1% van de cliënten geeft aan dat Philadelphia Top! of Goed helpt om hen het beste uit zichzelf te laten halen'. Lees hier hoe wij er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat

Deel deze pagina