Plus Amsterdam is een locatie voor buitenschoolse begeleiding (na school, op zaterdag en in de vakantie) voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met een verstandelijke beperking (VB), autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) die naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan.

Begeleiding door Plus Amsterdam

Bij Plus bieden enthousiaste pedagogische begeleiders je een leuke, leerzame middag in een veilige specialistische omgeving. Ook begeleiden wij je op school. We hebben veel contacten op scholen. We bieden activiteiten in een klaslokaal, maar we gaan er ook op uit. Zo leren we samen de wereld kennen. We werken aan samenspelen met andere kinderen, vrienden maken en omgaan met emoties. Sociale vaardigheden oefen je met een voetbalteam, dat jaarlijks meedoet aan een landelijk toernooi!

We koken (individueel) om zo te werken aan je planningsvaardigheden, veiligheid en zelfredzaamheid. Verder kun je je creativiteit kwijt tijdens de activiteiten die onze knutseldocent organiseert. Of je kunt je uitleven in een muziekactiviteit. Sportactiviteiten zorgen voor de nodige lichamelijke beweging.

De zorg die we bieden

Tijdens de intakeprocedure onderzoeken we samen met jou en je ouders/verzorgers wat jouw vraag is. Ook kijken we of wij je kunnen helpen en zo ja, hoe dan. Als we je begeleiden werken we nauw samen met je ouders. Wij bieden zorg op maat door aan te sluiten bij jouw (sociaal-emotionele) ontwikkeling, wensen en behoeften. We zoeken naar jouw kwaliteiten en hoe we deze kunnen uitbreiden. We kunnen grote sprongen maken of in kleine stapjes werken. Dit doen we aan de hand van persoonlijke doelen.

Specialistische ondersteuning

De pedagogische begeleiders en coördinerend begeleiders worden zorginhoudelijk ondersteund door gedragsdeskundigen. De gedragsdeskundigen worden betrokken bij de opstelling en uitwerking van signaleringsplannen, maar ook bij de groepssamenstelling en de activiteiten. Zorgcoaches ondersteunen ons bij specifieke vragen over de groep of de begeleiding. Plus is onderdeel van Expertisecentrum de Trampoline. Hierdoor is er een gemakkelijke koppeling naar ambulante gezinsbegeleiders.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de locatie? Neem een kijkje op onze website: www.orthopedagogischcentrum-detrampoline.nl  of onze Facebookpagina.

Plus

Intensieve zorglocatie
Meerhuizenplein 4a
1078 TC Amsterdam
Doelgroep

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Je wilt je ontspannen voelen en een zo gewoon mogelijk leven leiden. Wij bekijken samen met jou waar je ondersteuning bij kunt gebruiken. Zodat je zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen.

Lichte verstandelijke beperking

Je wilt je eigen keuzes maken en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij bespreken met jou welke ondersteuning jij nodig hebt. Zodat jij een zo prettig mogelijk leven kunt leiden.

Verstandelijke beperking

Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en doen waar je goed in bent. Wij kijken samen met jou naar wat jouw wensen zijn. Zodat jij een fijn leven hebt!

Jeugd en gezin

Je wilt je kind een zo prettig mogelijk leven geven. Wanneer je kind een verstandelijke beperking heeft dan heeft dat impact op het gezinsleven. Daarom ondersteunen wij niet alleen jouw kind, maar hebben wij oog voor het hele gezin.
Locatietype

Intensieve zorglocatie

Op onze intensieve zorglocaties kun je terecht als je dag en nacht hulp nodig hebt. De locatie is ingericht om jouw dagelijks leven zo prettig mogelijk te maken en er is altijd professionele begeleiding aanwezig.
Specialisme

autisme

Ligging

centrum

Binnen 1km afstand van de locatie is er een centrum.

bos/park

Binnen 1km afstand van de locatie is er een bos of park gelegen.

winkels

Binnen 1km afstand van de locatie bevinden zich winkels.

openbaar vervoer

Binnen 1km afstand van de locatie kun je gebruikmaken van het openbaar vervoer.
Faciliteiten

parkeergelegenheid

De locatie heeft voldoende parkeergelegenheid. Zo zijn bezoekers altijd in de gelegenheid om even langs te komen.

snoezelruimte

Snoezelen is een heerlijke ontspannende bezigheid voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, maar ook de mensen met een lichtere handicap verblijven er graag.

speeltuin

Om de sensorisch motorische ontwikkeling te kunnen waarborgen, zijn er een aantal speeltoestellen in een speeltuin geplaatst. Deze speeltoestellen zijn passend bij de verschillende leeftijden en verschillende niveaus van functioneren.

Locatiepagina kwaliteit en contact

 


 

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 
 

 

 

 

Gemeten kwaliteit

'94,1% van de cliënten geeft aan dat Philadelphia Top! of Goed helpt om hen het beste uit zichzelf te laten halen'. Lees hier hoe wij er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat