ODC de Trampoline is een intensieve zorglocatie in Amsterdam. Bij ODC de Trampoline krijgen kinderen met een verstandelijke beperking (VB) dagbesteding. Bij de Trampoline komen kinderen in de leeftijd drie tot achttien jaar. We bieden zorg op maat.

Dagbesteding bij ODC de Trampoline

Het orthopedagogisch centrum probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind om vervolgens de ontwikkeling op andere gebieden verder te kunnen stimuleren. Ons orthopedagogisch centrum beschikt over vele begeleidings- en behandelingsmogelijkheden.

Begeleiding

De begeleiding is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en hulpvraag van het kind/jeugdige. Vanuit een behandelplan worden er doelen bepaald bij de ontwikkeling van de communicatie en schoolse vaardigheden.
Maar ook bij het samenspel met andere kinderen of het omgaan met emoties. De kinderen/jeugdigen worden hierbij op positieve wijze gestimuleerd zich verder te ontwikkelen.

Behandelplan

Er zijn gedragsdeskundigen die betrokken zijn bij de opstelling en de uitwerking van het behandelplan. Ook is er een GZ psycholoog, logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut, speltherapeut, fysiotherapeut en sport- en spelbegeleiders.

ODC de Trampoline

Intensieve zorglocatie, Werk en dagbesteding
Meerhuizenplein 4
1078 TC AMSTERDAM

Doelgroep

Je wilt je ontspannen voelen en een zo gewoon mogelijk leven leiden. Wij bekijken samen met jou waar je ondersteuning bij kunt gebruiken. Zodat je zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen.

Je wilt je eigen keuzes maken en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij bespreken met jou welke ondersteuning jij nodig hebt. Zodat jij een zo prettig mogelijk leven kunt leiden.

Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en doen waar je goed in bent. Wij kijken samen met jou naar wat jouw wensen zijn. Zodat jij een fijn leven hebt!

Je wilt je kind een zo prettig mogelijk leven geven. Wanneer je kind een verstandelijke beperking heeft dan heeft dat impact op het gezinsleven. Daarom ondersteunen wij niet alleen jouw kind, maar hebben wij oog voor het hele gezin.

Specialisme

Locatietype

Op onze intensieve zorglocaties kun je terecht als je dag en nacht hulp nodig hebt. De locatie is ingericht om jouw dagelijks leven zo prettig mogelijk te maken en er is altijd professionele begeleiding aanwezig.

Voor iedereen geldt dat een passende invulling van de dag bijdraagt aan een prettig leven. Philadelphia biedt verschillende soorten dagbesteding. Aansluitend bij de mensen die wij ondersteunen.

Faciliteiten

De locatie heeft voldoende parkeergelegenheid. Zo zijn bezoekers altijd in de gelegenheid om even langs te komen.

De locatie heeft een lift. Zo kunnen ook mensen die moeilijk ter been zijn of rolstoelgebonden zich naar andere verdiepingen verplaatsen.

Snoezelen is een heerlijke ontspannende bezigheid voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, maar ook de mensen met een lichtere handicap verblijven er graag.

Om de sensorisch motorische ontwikkeling te kunnen waarborgen, zijn er een aantal speeltoestellen in een speeltuin geplaatst. Deze speeltoestellen zijn passend bij de verschillende leeftijden en verschillende niveaus van functioneren.

Ligging

Binnen 1km afstand van de locatie is er een uitgaansgelegenheid.

Binnen 1km afstand van de locatie bevinden zich winkels.

Binnen 1km afstand van de locatie kun je gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Vragen

Orthopedagogische ondersteuning is ondersteuning voor mensen met ontwikkelingsproblemen. De orthopedagoog onderzoekt mensen die te maken hebben met leer- of gedragsproblemen. Met als doel om te achterhalen van welke problemen er precies sprake is en wat hier mogelijk de oorzaak van is. Aan de hand van dit onderzoek wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Zodat het kind zoveel mogelijk kans krijgt om zicht te ontwikkelen.

Componence Asset List

Kwaliteit meten

We vragen aan iedereen die bij ons zorg of ondersteuning krijgt, hoe zij dit ervaren. Ook verwanten mogen laten weten wat ze ervan vinden. De kwaliteitsmeting van de afgelopen jaren is stabiel.

​​

Verder lezen over onze kwaliteit

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

  • Dat kan telefonisch via:  0800 – 0830
  • We zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 8.30 – 17.30 uur en op vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur
  • Of vul via de website de contactpagina in. We nemen dan zo snel als mogelijk contact met jou op

Je kunt je ook direct bij ons aanmelden. Vul dan het aanmeldformulier in.