Orthopedagogisch Dagcentrum de Rots is een intensieve zorglocatie in Purmerend. Wij bieden zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen van 3 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis, een (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

Ons motto ‘iedere stap zetten we samen’ heeft niet alleen betrekking op het contact tussen het kind en de begeleider. Om vooruit te komen spelen de ouders, verzorgers, belangenbehartigers en deskundigen ook een belangrijke rol. Samen brengen we de wensen en behoeften in kaart en zoeken we naar ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel is om ieder ontwikkelingsgebied optimaal te stimuleren. Onze locatie biedt letterlijk en figuurlijk de ruimte om te ontdekken, te groeien en om plezier te maken. Onze groepen zijn klein en daardoor hebben onze ervaren begeleiders zicht op en aandacht voor ieder kind. Er is tijd om aan te sluiten, nieuwsgierigheid op te wekken en de kinderen te stimuleren.

Dagbesteding

ODC de Rots biedt van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.30 dagbehandeling. Ieder kind heeft een eigen behandelplan dat in samenwerking met de gedragsdeskundige wordt opgesteld. Hierin staan doelen die gericht zijn op het bevorderen van bijvoorbeeld de spraak, taal, sociaalemotionele-, cognitieve- en motorische ontwikkeling. Ook is er aandacht voor de zelfredzaamheid, samen(spel) en schoolse vaardigheden.

Om stappen te zetten en doelen te halen, zetten we verschillende methodieken in. Het gaat onder meer om Triple C, het competentiemodel, totale communicatie, speltrainingen en spelstimuleringsprogramma’s. Voor de beeldvorming en het volgen van de ontwikkeling maken we gebruik van de methodiek ’Kleine Stapjes’ en/of het ontwikkelingsdenken vanuit LACCS.

Specialisten

Naast onze pedagogisch medewerkers hebben we een team van betrokken specialisten, die ingezet kunnen worden gedurende het behandeltraject. Denk hierbij aan een gedragsdeskundige, kinderfysiotherapeut, logopedist, sport- en spelbegeleider, speltherapeut, muziekcoach voor de locatie en ergotherapeut die op advies basis wordt ingezet. Naast de dagbehandeling zijn er binnen Philadelphia Zorg ook mogelijkheden voor thuisondersteuning.

Naschoolse opvang

NSO de Rots biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 opvang. Ieder kind heeft een eigen begeleidingsplan, dat is opgesteld in overleg met de ouder(s). In dit plan staan doelen die gericht zijn op samenspel, omgaan met emoties, vrienden maken en zelfredzaamheid.

We bieden kinderen diverse activiteiten aan die op een ongedwongen manier bijdragen aan de ontwikkeling en het behalen van de doelen. We spelen samen, doen spelletjes, gaan naar buiten, knutselen en/of bakken. Tussen de activiteiten door is er voldoende tijd om te ontspannen.

ODC de Rots

Intensieve zorglocatie
Wilhelminalaan 1
1441 EK Purmerend
asdas

Doelgroep

Je wilt je ontspannen voelen en een zo gewoon mogelijk leven leiden. Wij bekijken samen met jou waar je ondersteuning bij kunt gebruiken. Zodat je zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen.

Je wilt je eigen keuzes maken en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij bespreken met jou welke ondersteuning jij nodig hebt. Zodat jij een zo prettig mogelijk leven kunt leiden.

Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en doen waar je goed in bent. Wij kijken samen met jou naar wat jouw wensen zijn. Zodat jij een fijn leven hebt!

Je wilt je kind een zo prettig mogelijk leven geven. Wanneer je kind een verstandelijke beperking heeft dan heeft dat impact op het gezinsleven. Daarom ondersteunen wij niet alleen jouw kind, maar hebben wij oog voor het hele gezin.

Locatietype

Op onze intensieve zorglocaties kun je terecht als je dag en nacht hulp nodig hebt. De locatie is ingericht om jouw dagelijks leven zo prettig mogelijk te maken en er is altijd professionele begeleiding aanwezig.

Faciliteiten

De locatie heeft voldoende parkeergelegenheid. Zo zijn bezoekers altijd in de gelegenheid om even langs te komen.

De locatie is rolstoeltoegankelijk. Dat betekent dat de deuren breed genoeg zijn om te passeren met een rolstoel en er een lift aanwezig is.

Snoezelen is een heerlijke ontspannende bezigheid voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, maar ook de mensen met een lichtere handicap verblijven er graag.

In een belevingsgerichte tuin ervaar je allerlei verschillende soorten prikkels. De tuin heeft verschillende natuur gerelateerde elementen met aandacht voor zicht, tastzin, geluid, geur en smaak.

Ligging

Binnen 1km afstand van de locatie is er een centrum.

De locatie bevindt zich in een woonwijk.

Binnen 1km afstand van de locatie is er een bos of park gelegen.

Binnen 1km afstand van de locatie bevinden zich winkels.

Binnen 1km afstand van de locatie kun je gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Binnen 1km afstand van de locatie is er een bibliotheek.

Vragen

Orthopedagogische ondersteuning is ondersteuning voor mensen met ontwikkelingsproblemen. De orthopedagoog onderzoekt mensen die te maken hebben met leer- of gedragsproblemen. Met als doel om te achterhalen van welke problemen er precies sprake is en wat hier mogelijk de oorzaak van is. Aan de hand van dit onderzoek wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Zodat het kind zoveel mogelijk kans krijgt om zicht te ontwikkelen.

Componence Asset List

Kwaliteit meten

We vragen aan iedereen die bij ons zorg of ondersteuning krijgt, hoe zij dit ervaren. Ook verwanten mogen laten weten wat ze ervan vinden. De kwaliteitsmeting van de afgelopen jaren is stabiel.

​​

Verder lezen over onze kwaliteit

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

  • Dat kan telefonisch via:  0800 – 0830
  • We zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 8.30 – 17.30 uur en op vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur
  • Of vul via de website de contactpagina in. We nemen dan zo snel als mogelijk contact met jou op

Je kunt je ook direct bij ons aanmelden. Vul dan het aanmeldformulier in.