De Mensingboerderij is een dagbestedingslocatie in Rijssen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), verstandelijke beperking (VB) en ouders met een beperking.

Dagbesteding op een boerderij in Rijssen.

In een fijne, gemoedelijke en rustige sfeer, bieden wij structuur, stimuleren en activeren wij de mensen met een aanbod van ontspanning, educatieve, creatieve en arbeidsmatige activiteiten.

Werkplezier, sociale contacten en ongedwongen bijdragen aan activiteiten vinden wij belangrijk. Zo creëren we een gevoel van eigenwaarde, trots zijn op je werk, met gezellige mensen om je heen. Bij ons kan je zijn wie je bent, ieder op zijn eigen manier. Je kan wat betekenen voor de wijk, een bijdrage leveren aan de producten die we maken voor de verkoop en de inpakdiensten die we verzorgen voor verscheidene bedrijven.

De Mensingboerderij is er voor o.a. Inwoners van Gemeente Rijssen/Holten en omliggende gemeenten, die een WMO of WLZ indicatie hebben. De speeltuin is toegankelijk voor iedereen.

Wij zijn er voor mensen die ritme en structuur nodig hebben. Maar ook voor sociale aspecten als waardering, nuttig voelen, deel uit maken van een team, werkervaring opdoen, fysieke belastbaarheid onderhouden of uitbreiden en deel uit kunnen maken van de maatschappij.

Re-integratie

De Mensingboerderij dient tevens als re-integratie plek, voor cliënten die uitvallen, of uit dreigen te vallen vanuit hun sociale werkplek of betaald werk. Binnen de re-integratie kunnen zij zich weer opwerken naar hun "huidige" werkplek. Of mogelijk uitstromen binnen een dagbestedingslocatie of "talent op zijn plek".

Met onze nieuwe plannen omtrent tuin en gebouw kunnen we nieuwe doelgroepen aan ons binden. Zo kan het gesprek met de gemeente aangegaan worden over participatieklanten of beschut werk klanten. Tevens denken we aan:

  • Een voortraject leren werken op de Mensingboerderij, voor jongeren vanuit VSO waarvoor de stap richting sociale werkplek of betaald werk nog te hoog is.
  • Of in de vorm van LOL projecten (leren op locatie), met mogelijke uitstroom naar een sociale werkvoorziening of betaald werk.

De Mensingboerderij fungeert ook als re-integratie plek voor mensen die vallen onder het sociaal domein gemeente Rijssen/Holten. Vanuit hun bijstandsuitkering kunnen zij zich als vrijwilliger weer laagdrempelig opwerken naar betaald werk.

Mensingboerderij

Werk en dagbesteding
Keizersdijk 57
7462 JA RIJSSEN
Doelgroep

Lichte verstandelijke beperking

Je wilt je eigen keuzes maken en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij bespreken met jou welke ondersteuning jij nodig hebt. Zodat jij een zo prettig mogelijk leven kunt leiden.

Verstandelijke beperking

Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en doen waar je goed in bent. Wij kijken samen met jou naar wat jouw wensen zijn. Zodat jij een fijn leven hebt!

Ouders met een beperking

Een kind krijgen is heel bijzonder. Jij zorgt voor je kind. Wij helpen je te ontdekken hoe je dit het beste kunt doen. Zodat jij je kind zelf zo goed mogelijk op kunt voeden.
Locatietype

Werk en dagbesteding

Voor iedereen geldt dat een passende invulling van de dag bijdraagt aan een prettig leven. Philadelphia biedt verschillende soorten dagbesteding. Aansluitend bij de mensen die wij ondersteunen.
Specialisme

epilepsie

auditieve beperking

autisme

psychische problematiek

NAH

geriatrische problematiek

dementie

ouders met een beperking

Ligging

zorgcentrum

Binnen 1km afstand van de locatie is er een zorgcentrum.

woonwijk

De locatie bevindt zich in een woonwijk.

bos/park

Binnen 1km afstand van de locatie is er een bos of park gelegen.
Faciliteiten

parkeergelegenheid

De locatie heeft voldoende parkeergelegenheid. Zo zijn bezoekers altijd in de gelegenheid om even langs te komen.

atelier

activiteitencentrum

In het activiteitencentrum proberen we je activiteiten aan te bieden waar jij plezier aan beleeft.

Locatiepagina kwaliteit en contact

 


 

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 
 

 

 

 

Gemeten kwaliteit

'94,1% van de cliënten geeft aan dat Philadelphia Top! of Goed helpt om hen het beste uit zichzelf te laten halen'. Lees hier hoe wij er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat

 

 
 

 

Vragen

We gebruiken de term slechthorend wanneer iemand gehoorverlies heeft in één of beide oren. Wanneer dit gehoorverlies in beide oren 90 decibel of meer is dan noemen we dit doof.