De Klim-op is een expertisecentrum voor kind, jeugd en gezin in Kampen. Het is voor kinderen met een verstandelijke beperking (VB) en/of een lichamelijke beperking. 

Het expertisecentrum beschikt over veel diagnostische- en begeleidingsmogelijkheden, waar opvoeders terecht kunnen met vragen over de ontwikkeling van een kind. Het gebouw is voorzien van mooie lichte ruimtes met de gewenste faciliteiten zoals een eigen zwembad, snoezelruimte en gymzaal en een prachtig speelplein. 

Orthopedagogisch Dagcentrum

In ons  kinderdagcentrum krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. We begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.

Speciale peutergroepen

Veel kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar bezoeken een of meerdere dagdelen per week een peuterspeelzaal. Een peuterspeelzaal kan naast het gezin een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Indien er sprake is, of het vermoeden bestaat van een ontwikkelingsachterstand, dan kun je terecht bij de speciale peutergroepen Okidoki of De Diamant. 

Gezinsondersteuning

In gezinnen met een verstandelijk gehandicapt familielid is extra hulp soms gewenst. Met gezinsondersteuning bieden we hulp in het dagelijks leven van het gezin.  Het kan bijvoorbeeld gaan om  begeleiding bij vrijetijdsactiviteiten of praktische pedagogische ondersteuning.  Ook in complexere situaties kan gezinsondersteuning een goede oplossing zijn; het bieden van hulp bij verzorging, begeleiding bij ingewikkelde opvoedingssituaties of ondersteuning bij deelname aan het maatschappelijk leven.

Zaterdagopvang en  zondagopvang

In De Klim-op bieden wij zaterdag- en/of zondagopvang aan thuiswonende kinderen. Het doel van de opvang is dat de kinderen op een ontspannen wijze een fijne zaterdag of zondag hebben. Plezier staat centraal!

Ondersteuning op school

Het expertisecentrum kan kinderen in het speciale en reguliere onderwijs ondersteuning bieden. Dat kan ook bij kinderen die naar de peuterspeelzaal of naar de kinderopvang gaan.

Buitenschoolse opvang, Extra zorg ondersteuning en Vakantie-opvang

De kinderen worden opgevangen door professionele begeleiders. Op het programma staan ontspannende en op belevingsgerichte activiteiten. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen, bewegen en knutselen.

Logeren 

Logeren kan op verschillende  prachtige aangepaste accommodaties. Thuiswonende
kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking kunnen het hele jaar door logeren. Het logeren biedt logees een fijne tijd en ouders en andere gezinsleden een tijdelijke ontlasting van de vaak intensieve dagelijkse zorg. De kinderen kunnen logeren op drie verschillende locaties: de kamperfoelie in Kampen, het Ronald McDonald Huis in Beesterzwaag of Arnhem en de Imminkhoeve in Lemele. 

De Klim-op

Intensieve zorglocatie, Logeren en opvang
Harmoniepad 1
8265 PK KAMPEN

Doelgroep

Je kunt genieten van kleine alledaagse dingen. We besteden veel aandacht aan communicatie. Om zo goed als mogelijk te weten te komen wat jij wilt en waarom je dat wilt. Zodat jij een zo prettig mogelijk leven kunt leiden.

Je wilt je ontspannen voelen en een zo gewoon mogelijk leven leiden. Wij bekijken samen met jou waar je ondersteuning bij kunt gebruiken. Zodat je zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen.

Je wilt je eigen keuzes maken en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij bespreken met jou welke ondersteuning jij nodig hebt. Zodat jij een zo prettig mogelijk leven kunt leiden.

Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en doen waar je goed in bent. Wij kijken samen met jou naar wat jouw wensen zijn. Zodat jij een fijn leven hebt!

Je wilt je kind een zo prettig mogelijk leven geven. Wanneer je kind een verstandelijke beperking heeft dan heeft dat impact op het gezinsleven. Daarom ondersteunen wij niet alleen jouw kind, maar hebben wij oog voor het hele gezin.

Specialisme

Locatietype

Op onze intensieve zorglocaties kun je terecht als je dag en nacht hulp nodig hebt. De locatie is ingericht om jouw dagelijks leven zo prettig mogelijk te maken en er is altijd professionele begeleiding aanwezig.

Als je graag even ergens anders wilt zijn dan kun je tijdelijk bij ons verblijven. Je slaapt dan op een locatie van Philadelphia. Bijvoorbeeld in het weekend of tijdens de vakantie.

Faciliteiten

De locatie heeft voldoende parkeergelegenheid. Zo zijn bezoekers altijd in de gelegenheid om even langs te komen.

De locatie is rolstoeltoegankelijk. Dat betekent dat de deuren breed genoeg zijn om te passeren met een rolstoel en er een lift aanwezig is.

Snoezelen is een heerlijke ontspannende bezigheid voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, maar ook de mensen met een lichtere handicap verblijven er graag.

Op de locatie is er een zwembad aanwezig. Voor mensen met lichamelijke klachten of een beperking is zwemmen in warm water een ideale manier om de gewrichten soepeler te maken, de spieren te versterken en het uithoudingsvermogen te verbeteren.

Om de sensorisch motorische ontwikkeling te kunnen waarborgen, zijn er een aantal speeltoestellen in een speeltuin geplaatst. Deze speeltoestellen zijn passend bij de verschillende leeftijden en verschillende niveaus van functioneren.

Ligging

Binnen 1km afstand van de locatie kun je gebruikmaken van het openbaar vervoer.

De locatie bevindt zich in een buitenwijk.

Vragen

Orthopedagogische ondersteuning is ondersteuning voor mensen met ontwikkelingsproblemen. De orthopedagoog onderzoekt mensen die te maken hebben met leer- of gedragsproblemen. Met als doel om te achterhalen van welke problemen er precies sprake is en wat hier mogelijk de oorzaak van is. Aan de hand van dit onderzoek wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Zodat het kind zoveel mogelijk kans krijgt om zicht te ontwikkelen.

Componence Asset List

Kwaliteit meten

We vragen aan iedereen die bij ons zorg of ondersteuning krijgt, hoe zij dit ervaren. Ook verwanten mogen laten weten wat ze ervan vinden. De kwaliteitsmeting van de afgelopen jaren is stabiel.

​​

Verder lezen over onze kwaliteit

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

  • Dat kan telefonisch via:  0800 – 0830
  • We zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 8.30 – 17.30 uur en op vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur
  • Of vul via de website de contactpagina in. We nemen dan zo snel als mogelijk contact met jou op

Je kunt je ook direct bij ons aanmelden. Vul dan het aanmeldformulier in.