Leren en werken

Wil jij een branche-erkend certificaat? Volg een leerwerktraject!

Direct naar de locatiegids

Werken en leren bij Philadelphia

Heb jij een afstand tot de arbeidsmarkt en wil je aan de slag? Dan is het leerwerktraject iets voor jou. Je krijgt les en gaat oefenen in de praktijk.
 

Wat is een leerwerktraject?

Een leerwerktraject geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te wennen aan het werkende leven. Tegelijkertijd leer je een specifiek vak. Philadelphia biedt leerwerktrajecten aan speciaal voor mensen met een beperking.

Het ontwikkelprogramma bestaat uit theorielessen en uit het opdoen van praktijkervaring. Een leerwerktraject wordt afgesloten met een partkijkcertificaat of een door de brance erkend certificaat.
 

Afgestemd op jouw mogelijkheden

We bieden jou maatwerk met het leerwerktraject. Dat betekent dat we het niveau en de tijdsduur van het programma afstemmen op jouw mogelijkheden. De lengte van het programma kan daardoor verschillend zijn. Het leerwerktraject duurt minimaal 6 maanden en kan maximaal 2 jaar duren. Als je het leerwerktraject met succes afrondt en het certificaat ontvangt dan kun je op zoek gaan naar werk. Wanneer het gewenst is kun je daarbij hulp krijgen van een jobcoach.
 

Leren en werken bij jou in de buurt

Een leerwerktraject is vaak een onderdeel van een dagbestedingslocatie. Ook kan er sprake zijn van een samenwerking met een externe organisatie. Wil je starten met een leerwerktraject of weten wat jouw mogelijkheden zijn?

Vragen

Welke financiering is nodig om te kunnen deelnemen aan het leerwerktraject?

Aangezien het leerwerktraject uiteenlopende doelgroepen kent zijn ook de daarbij behorende financieringen erg divers. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een beschikking of toewijzing vanuit de gemeente (Wmo of Participatiewet), het UWV (Wajong), of de Wlz. Daarnaast kunnen ook deelnemers met een pgb of vanuit subsidieregelingen deelnemen aan het leerwerktraject. Neem als je niet zeker weet of je over de juiste financiering beschikt gerust contact op met ons cliëntbureau. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden.


Wie kan deelnemen aan een leerwerktraject?

Het volgen van een leerwerktraject is voor iedereen die een arbeidsbeperking heeft en zich verder wil ontwikkelen en een specifiek vak wil leren. Dit kunnen jongeren zijn vanuit het speciaal onderwijs (praktijkschool of VSO), deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen, mensen vanuit het doelgroepenregister, etc. Neem als je niet zeker weet of jij aan het leerwerktraject kunt deelnemen gerust contact op met ons cliëntbureau. Zij kunnen samen met jou naar de mogelijkheden kijken.


Zoek een locatie