Philadelphia in 2019

Een ander jaar, een andere wereld

Begin 2020 brak wereldwijd de coronacrisis uit. Het is een ontwikkeling waar we nu met zijn allen nog middenin zitten. We kunnen ons op dit moment nog maar moeilijk een voorstelling maken van alle mogelijke gevolgen die de huidige crisis zal hebben op de manier waarop we als samenleving verder gaan. In dat perspectief voelt het alsof het jaar 2019 op een of andere manier deel uit lijkt te maken van een andere, verre wereld.

Een veerkrachtige organisatie

De huidige ontwikkelingen bevestigen hoe belangrijk het is om te blijven werken aan een sterke en veerkrachtige organisatie. Dit was dan ook een  van de belangrijkste thema’s in 2019, waarin Philadelphia bleef groeien en we op meerdere vlakken de resultaten zagen van lange-termijn investeringen in mensen, manieren van werken en technologie. Het was ook een jaar waarin we als organisatie onze financiële gezondheid verder konden verstevigen.

Resultaten van onderzoek en innovatie

2019 was het jaar waarin we de balans op konden maken voor verschillende meerjarige programma’s. Zo konden we de eerste positieve conclusies trekken uit het onderzoeksprogramma naar de mogelijke rol van sociale robots als aanvullende ondersteuning voor mensen met een beperking. Een artikel over de betekenis van DigiContact verscheen in een internationaal wetenschappelijke tijdschrift en onderzoek onder de medewerkers van Philadelphia bevestigde het positieve verband tussen zelforganisatie en tevredenheid over het werk.

Aandacht voor lijf

In overleg met cliënten en verwanten zette Philadelphia in 2019 extra in op het thema ‘Lijf’. Onder andere met het Fit at Home programma dat cliënten ook in de thuissituatie helpt om gezond in beweging te blijven. Daarnaast organiseerde Philadelphia ook in 2019 weer verschillende sportieve activiteiten voor cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers, zoals onder andere het voetbaltoernooi, Slag & Vlag manifestaties en deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen.

Doen, gewoon meedoen

In 2019 deed de landelijke cliëntenraad een voorstel voor het motto voor de strategische koers van Philadelphia voor de jaren 2020 tot 2025. De titel ‘Doen, gewoon meedoen’ drukt de wens van veel cliënten uit om zo gewoon mogelijk mee te doen in de samenleving. Het nieuwe  meerjarenbeleidsplan geeft een nieuwe richting aan het streven van Philadelphia om cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers te helpen om het beste uit zichzelf te halen.

We doen het samen

We kijken terug op een jaar waarin Philadelphia werkte aan innovatie en het verstevigen van de basis. Om voorbereid te zijn op de uitdagingen die de toekomst ons brengt. We danken iedereen daarom ook hartelijk voor het vertrouwen, de steun en de bijzondere samenwerking in 2019. 

Namens de raad van bestuur