Een afdeling voor onderzoek, expertise en service

In 2017 vormen de medewerkers van Kennis en Wetenschap, het Landelijk Serviceteam Zorg en Expertisecentrum één afdeling. Hierdoor ontstaat er een nauwere samenwerking met teams van deskundigen die een belangrijke rol hebben in het verder versterken van het kennisniveau van medewerkers.

Zorgvisie

Aandacht voor verschillen

Philadelphia werkt voor verschillende soorten cliënten. Van mensen die hulp nodig hebben bij aankleden en eten, tot mensen die zelfstandig wonen en een baan hebben. Een onderwerp als meedoen in de samenleving betekent daardoor voor iedereen iets heel anders. In 2017 formuleerde Philadelphia verschillende zorgvisies om per doelgroep beter rekening te kunnen houden met wat verschillende groepen mensen nodig hebben.

Doelgroepgericht leren

In 2017 rondt Philadelphia zorgvisies af voor de doelgroepen ernstig meervoudig beperkt (EMB), jeugd, (licht) verstandelijk beperkt, moeilijk verstaanbaar gedrag en ouderen. Door samenwerking met het leerhuis maken de nieuwe zorgvisies het beter mogelijk voor medewerkers om hun kennis doelgroepgericht op te bouwen. Ze vinden in het leerhuis per doelgroep specifieke trainingen en lesmateriaal om hun vakkennis te vergroten.