Nieuw in 2017: afdeling medewerkerbelang

Philadelphia rondde in 2017 de herinrichting van de serviceorganisatie af. De unit medewerkerbelang is onderdeel van deze kanteling, die gericht is op het faciliteren van zelforganisatie en ondersteuning van medewerkers in de volle breedte van de organisatie.

Zelforganisatie

Zelfstandig leven en werken

Philadelphia gaat er vanuit dat mensen (cliënten en medewerkers) het beste uit zichzelf kunnen halen als ze zelfstandig en vanuit zeggenschap kunnen leven en werken. We kiezen daarbij voor een eenvoudige organisatie die de uitvoer van complexe taken mogelijk maakt. Daarvoor wordt de organisatie op een bewuste manier anders ingericht en veranderen de interne verhoudingen op basis van de behoeftes.

Leiden door te dienen

Vanaf april 2017 gaan de eerste teams aan de slag met zelforganisatie. Leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol. Ze moeten namelijk sturing geven vanuit visie, waarden, strategie en vanuit aandacht en plezier. Om leidinggevenden daarbij te helpen zijn er in 2017 leerplaatsen dienend leiderschap opgezet. Dit valt samen met het doorontwikkelen van de ondersteunende diensten van de serviceorganisatie.

De bedoeling, het werkt!

Startpunt voor werken aan zelforganisatie is het bijwonen van het festival De bedoeling, het werkt!. Deelnemers worden daar meegenomen in de onderdelen Vakmanschap, Zelforganiserend vermogen, Samenwerkend vermogen en Ondernemerschap. Teams maken op basis van deze termen een teamplan en bepalen zo de ontwikkelstappen die zij nog kunnen maken. De leidinggevende begeleidt deze ontwikkeling, ondersteund door een coach. Net zoals bij regelarm komen er diverse hulpmiddelen beschikbaar waar teams gebruik van kunnen maken.