Wij zijn Philadelphia

We hebben een christelijke identiteit

De christelijke visie is essentieel voor de identiteit van Philadelphia. Het christelijke geloof is voor ons een belangrijke bron voor inspiratie. De manier waarop je geloof beleeft is voor iedereen anders. Daar houden we rekening mee. Natuurlijk zijn ook mensen met een andere overtuiging welkom. We gaan daarbij uit van respect en vertrouwen.

Onze inspiratie: de barmhartige Samaritaan

Het perspectief van Philadelphia komt daarbij voort uit de Bijbelse begrip dat de éne mens niets is zonder de ándere mens. Die gedachte komt terug in onze naam, die ‘naastenliefde’ betekent. Onze inspiratie is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De vanzelfsprekendheid waarmee hij de ander overeind helpt, met gelijkwaardigheid en respect. De naastenliefde die bloeit door geven en ontvangen.

We praten met elkaar

Zo veel mogelijk zeggenschap over je eigen leven. Dat is het doel van de begeleiding die Philadelphia geeft. Daarom luisteren we naar de wensen en behoeften van cliënten. En praten, denken en beslissen cliënten, familie en medewerkers mee op alle niveaus van onze organisatie. Zo hebben ze direct invloed op de kwaliteit van de zorg, de leef- en werkomstandigheden.

We doen mee in de samenleving

Zo veel mogelijk onderdeel zijn van de samenleving. Daar draait begeleiding om en de manier waarop we als organisatie werken. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming (mvo) werken we vanuit de kernbegrippen people, planet en prosperity. We werken samen met organisaties en bedrijven die -net als wij- zorg en aandacht willen geven aan mensen met een beperking.

We werken vanuit waarden

Philadelphia gebruikt vier waarden als kritische prestatie indicator. We denken en werken vanuit het belang van cliënten, medewerkers, de zorg die we geven en de financiën van onze organisatie. De raad van bestuur stuurt de organisatie aan op deze waarden en ze komen terug in onze plannen en onze verslaglegging. Ook in dit jaarverslag.

Hier staan we voor

  • warmte, aandacht, plezier, geluk en welbevinden.
  • zorg en begeleiding waar muziek in zit.
  • een goede sfeer op alle locaties.
  • mensen die hun werk met passie doen en hun talenten laten zien en inzetten.
  • professionaliteit en verantwoordelijkheid.
  • regelarm en vanuit de bedoeling werken op weg naar zelforganisatie.
  • open dialoog, betrokkenheid, samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers, medewerkers en stakeholders.
  • zeggenschap voor de cliënt, meedoen in de maatschappij en kanteling naar zelforganisatie.