Raad van Bestuur

De raad van bestuur heeft drie leden. De samenstelling van de raad van bestuur in 2017 was als volgt:

 

 

Nevenfuncties

Alle nevenfuncties van bestuurders zijn besproken in een raad van toezicht vergadering. Of bij de aanstelling. De raad van toezicht heeft ingestemd met de nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur.