Monitoren van mvo prestaties

Cliëntperspectief

Het beste uit jezelf; dat is waar Philadelphia voor staat. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Wat is dan dat beste? En hoe haal je dat uit jezelf? Dat is bij iedereen verschillend want ieder mens is uniek. Dus vraagt Philadelphia het gewoon aan cliënten en verwanten en we organiseren in intercollegiale visitaties. In hoofdstuk 3 ‘Cliëntwaarde’ en hoofdstuk 5 ‘Zorgwaarde’ beschrijven we dat doen.

Medewerkersperspectief

In hoofdstuk 4 ‘Medewerkerswaarde’ rapporteren wij over het sociaal beleid van Philadelphia. Ook voor medewerkers geldt dat we voor het beste uit jezelf halen, staan. We rapporteren wat we van plan waren, wat er goed ging en wat we hebben geleerd. Om de twee jaar meten we de tevredenheid. Hoe lekker zit jij in je vel op het werk? Wat gaat goed? En waarin kunnen we verbeteren.

Interne audits

Philadelphia voert aangekondigde en onaangekondigde geïntegreerde kwaliteitsaudits uit. Er wordt met een team van onafhankelijk gepositioneerde interne auditors ge-audit op de balans ‘zorg en zakelijkheid’. We kijken daarbij naar aspecten als veiligheid, randvoorwaarden voor goede zorg, uitvoer van zakelijke processen en de werking van beheersmaatregelen. Het is belangrijk om tijdens audits in gesprek te gaan, knelpunten te benoemen, hiervan te leren en verbeteracties te formuleren.