Inkoop

Waardengericht inkopen

Philadelphia denkt en werkt vanuit waarden. Ook bij het inkopen van goederen en diensten gaat het om meer dan alleen de prijs waarvoor diensten en producten worden ingekocht. In 2017 begint de afdeling inkoop met de coördinatie van sociaal en duurzaam ondernemen. Zo werd er meer duurzaam ingekocht, hielp de afdeling bemiddelen bij het inkopen van vernieuwingen en werden leveranciers meer en intensiever betrokken bij de doelstellingen van Philadelphia.

Green deals

Philadelphia neemt deel aan de Green Deal Circulair Inkopen. Mede als resultaat van deelname aan deze Green Deal voert Philadelphia gesprekken over pay-per-use contracten met de leverancier van huishoudelijke producten voor op haar locaties. Zo werken we via inkoop ook aan CO2 reductie.

Ruim 2,5 miljoen besparing door inkoop

In 2017 realiseerde Philadelphia een besparing van 10% op de inkoop van diensten en producten. Dit kon onder andere door betere samenwerking binnen de organisatie en centrale overeenkomsten vanuit afdeling inkoop. Een organisatie breed inkoopprogramma werd in 2017 voorbereid en zal in 2018 worden uitgerold. In 2017 werd ook de purchase to pay bestelapplicatie ingevoerd waarmee bijvoorbeeld locatiemanagers regelarmer en makkelijker kunnen bestellen.

Milieu

Energie

In 2017 is Philadelphia gecertificeerd voor de internationale norm ISO 50001. Dit is een energie-managementsysteem dat tot doel heeft organisaties te helpen systemen en processen in te richten die nodig zijn om de energieprestaties te verbeteren, met inbegrip van energieefficiency, energiegebruik en energieverbruik. In dit kader heeft Philadelphia zich ten doel gesteld het verbruik van gas, elektriciteit en brandstoffen (voor vervoer) in de komende drie jaar met jaarlijks 1,5% te verminderen. In 2017 hebben we ons doel bereikt.

De Groene meter

De beoogde reductie van energieverbruik is te bereiken door medewerkers en cliënten aan te sporen minder energie te gebruiken. Hiervoor is een bewustwordingscampagne uitgerold met behulp van flyers, posters en de ‘Groene meter’. De Groene meter (ontwikkeld in samenwerking met cliënten) is een praktisch, laagdrempelig instrument dat cliënten en medewerkers aanspoort zuinig te zijn met energie en water te besparen en afval te verminderen. Naast de focus op energiebesparing met behulp van de bewustwordingscampagne, heeft Philadelphia in 2017 subsidie aangevraagd en ontvangen om in 2018 op drie locaties in totaal 353 MWh duurzame energie met behulp van zonnepanelen op te wekken.

Vervoer

Philadelphia beschikt over een wagenpark van 235 leaseauto’s en 105 locatie gebonden auto’s en (rolstoel)bussen voor personenvervoer. De vervoerspartner van Philadelphia levert jaarlijks dashboard rapportages aan voor de meetperiode januari t/m december. Van alle voertuigen wordt bijgehouden:

  • het jaarkilometrage.
  • het brandstoffen verbruik.
  • de CO2-uitstoot.

Het beleid van Philadelphia is de afgelopen jaren al sterk gericht geweest op schone en zuinige auto’s. De besparingsdoelstelling van 1,5% in energieverbruik heeft ook betrekking op de gebruikte brandstoffen voor vervoer. Op het gebied van locatie auto’s/bussen/rolstoelbussen zullen in 2018 20 bussen worden vervangen door schonere voertuigen. In bijlage 3 is meer in detail informatie te vinden over ons energieverbruik.