Medezeggenschap

Doorkijk naar 2030

Naast de adviesaanvragen rondom jaarplan, begroting en jaarrekening werd in 2017 advies gevraagd over de toekomst van Philadelphia. Tijdens twee aparte bijeenkomsten voor de cliëntenraad en de familieraad heeft een team van Philadelphia een doorkijk getoond naar 2030 en hoe de wereld er dan uit zou kunnen zien voor Philadelphia en alle cliënten. De cliëntenraad en familieraad gaven daarop een advies over de weg die Philadelphia moet inslaan.

Tijdig en goed betrokken

Beide raden geven aan dat ze tijdig en goed betrokken willen worden bij de ontwikkelingen en mee willen denken hoe de technologie kan worden toegepast binnen de zorg- en dienstverlening. Voor de landelijke cliëntenraad is het belangrijk dat alle cliënten ook in 2030 een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden, met of zonder technologie. De landelijke familieraad heeft ook aandacht gevraagd voor de diversiteit van de doelgroepen. Dit vraagt om maatwerk bij het toepassen van technologie.

Landelijke cliëntenradendag

Voor het eerst werd er een landelijke cliëntenradendag georganiseerd. Tijdens de dag werd door middel van muziek stilgestaan bij samenwerken in een cliëntenraad. Het ging er over waarom je goed naar elkaar moet luisteren en hoe je nog beter kunt vergaderen. Er zijn veel nieuwe leden in de landelijke cliëntenraad. Daarom stond het studieweekend in oktober in het teken van kennis maken met elkaar. Met een beweegtas bedachten de leden spellen om te reflecteren op samenwerking. De landelijke cliëntenraad heeft dit jaar ook ongevraagd advies gegeven over de gang van zaken rondom het voetbaltoernooi. Het advies is met dank ontvangen en wordt meegenomen door de organisatie van het voetbaltoernooi voor volgend jaar.

Landelijke familiedag

In Veenendaal deden honderd verwanten mee aan de landelijke familiedag, een studiedag die in het teken stond van muziek. De landelijke familiedag met als thema muziek werd door de deelnemers met een 8,5 gewaardeerd. Erik Scherder (hoogleraar Klinische Neurospychologie aan de Vrije Universiteit) kwam spreken over het thema: ‘Muziek, de betekenis van muziek voor mensen met een verstandelijke beperking’ en vertelde over de invloed van muziek op de hersenen van cliënten. Tijdens het middagprogramma konden deelnemers een keuze maken uit diverse workshops.