Medezeggenschap

Fris medezeggenschap

In 2017 gaf de ondernemingsraad advies over verschillende strategische onderwerpen binnen de organisatie, zoals het plan voor Philadelphia 2030, aangepaste (regelarme) arbeidsvoorwaardenregelingen en de werkkostenregeling. Ook werd in 2017 verder gewerkt aan het ontwikkelen van ‘fris medezeggenschap’.

Oog voor medewerker en organisatie

De ondernemingsraad wil zo goed mogelijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en houdt tegelijkertijd het organisatiebelang in het oog. In 2017 sprak de ondernemingsraad met het bestuur over strategische thema’s als fris vakmanschap, menselijke technologie, ondernemerschap, muziek en zelforganisatie. Een afvaardiging van de raad van toezicht bezocht tweemaal een overlegvergadering van de ondernemingsraad. Ook werden uiteenlopende onderwerpen besproken, zoals de voortgang binnen het cluster Werk & Begeleiding en de implementatie van slimme (nacht)zorg. Ondernemingsraad en onderdeelcommissies troffen elkaar tijdens een themadag rond communicatie en verbinding.