Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een grote én een kleine voetafdruk

Als zorgverlener streeft Philadelphia naar een zo groot mogelijke sociale voetafdruk. Bijvoorbeeld door werkgelegenheid te maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, samen te werken met stakeholders ente werken aan zichtbaarheid en integratie van locaties in de samenleving. Tegelijkertijd streven we naar een zo klein mogelijke CO2 voetafdruk. Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken. Het past binnen onze aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), die we in de hele keten willen doorvoeren. Leveranciers kunnen immers ook meewerken aan duurzame doelstellingen, door werk- of stageplekken voor cliënten te regelen of door zelf vrijwilligerswerk te doen.

Duurzame strategie als standaard

Voor Philadelphia is duurzaamheid steeds meer onderdeel van het dagelijks werk. Zo is er een Platform Sociaal en Duurzaam Ondernemen, dat helpt maatschappelijk verantwoord beleid op te stellen, prioriteiten te stellen en projecten uit te voeren. De stuurgroep van het platform stemt beleid af met de raad van bestuur. Een operationeel team en werkgroepen zoals het Energieteam ondersteunen medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers bij het uitvoeren van de suggesties en ideeën vanuit de organisatie.

Een greep uit duurzame mijlpalen in 2017

 • We zijn gecertificeerd voor het energiemanagementsysteem ISO 50001. Daarmee voldoen we aan de Europese Energie Efficiency Richtlijn.
 • We realiseren een energiebesparing van 1,8% op gas (gecorrigeerd verbruik voor graaddagen) en 1,7% op elektriciteit. Ons doel was een besparing van 1,5%.
 • Instrumenten voor regio’s en locaties die met duurzaamheid aan de slag gaan:
  - Communicatiecampagne voor minder energieverbruik;
  - De Groene meter om te besparen op energie, water en afval.
  - Werkboek duurzaamheid, waarmee medewerkers op eigen locatie of afdeling praktisch aan de slag kunnen met duurzaamheid.
 • In onze bouwprojecten passen we diverse duurzaamheidsmaatregelen toe. Van zonnepanelen, sedum daken en hergebruik van middelen tot de invoering van alternatieve energiebronnen voor locaties.
 • Via planmatig onderhoud en beheer voeren we duurzaamheidsmaatregelen in.
 • De gecontracteerde inkoop is 30% duurzaam.
 • Cliënten participeren op allerlei manieren in de samenleving.
 • We werken aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ons verzuim bedraagt 4%.
 • Aan de hand van het thema Fris Vakmanschap werken we aan nieuwe manieren van organiseren.