Lerende organisatie

Regie op de eigen leerroute

In 2017 lag de focus van het leerhuis op het realiseren van een online leeromgeving om medewerkers regie te geven over de leerroute die ze voor hun werk nodig hebben. De rol van het leerhuis verschuift daarmee steeds meer naar dat er geleerd wordt in plaats van te regelen wat, wanneer en hoe er wordt geleerd. Zo kunnen zorgprofessionals zelf sneller en flexibeler inspelen op de veranderingen waarmee zij in hun werk te maken krijgen.

Leren in eigen tempo

In de groeiende online leeromgeving kunnen medewerkers, leerlingen en stagiairs terecht voor e-learningmodules, video’s en andere leermiddelen. Ze kunnen zelfstandig werken en kunnen -samen met hun manager- de vorderingen volgen. Daarnaast wordt er ingezet op blended leertrajecten, met klassieke klassikale bijeenkomsten en e-learningmodules. In 2017 werd ook een driedaags leertraject agressie ontwikkeld waarin preventie en hantering centraal staan. Negen interne trainers volgden hiervoor een intensief scholingstraject.