Landelijk serviceteam zorg

Voor teams die zich verder willen ontwikkelen

In 2017 heeft het landelijk serviceteam zorg 33 teams van 29 verschillende locaties geholpen om zich verder te ontwikkelen. Bij 19 teams was er breder en uitvoeriger onderzoek nodig om de onderliggende belemmerende oorzaken en patronen te achterhalen. Het landelijk serviceteam zorg ontwikkelde daarvoor in 2017 een nieuwe werkwijze op basis van het model van de thema gecentreerde interactie.

Meer verzoeken voor teamontwikkeling

Het landelijk serviceteam zorg is in 2017 steeds meer zichtbaar aanwezig binnen de organisatie. Onder andere in werkgroepen van de strategische thema’s Fris Vakmanschap, Werkgeluk en Toegevoegde Waarde. Hierdoor vinden er meer doorverwijzingen plaats vanuit de servicedesk van HR en het leerhuis. Voor vervolgtrajecten heeft het landelijk serviceteam zorg meer werkvormen en mogelijkheden tot haar beschikking.